Preventief Medisch Onderzoek 2.0

PREVENTIEF MEDISCH ONDERZOEK 2.0

Veel werkgevers hebben de behoefte om op laagdrempelige, praktische wijze hun medewerkers een preventief medisch onderzoek (PMO) aan te bieden. Bij voorkeur een PMO waardoor de medewerker een totaalbeeld krijgt van de huidige individuele oorzakelijke factoren van de eigen inzetbaarheid, zoals (een combinatie van) stress gevende factoren op het werk én thuis, ervaren steun op werk en thuis, persoonskenmerken, plus een advies. Het digitale preventief medisch onderzoek (2.0) bestaande uit de Inzetbaarheidsscan plus een persoonlijk rapport is dan een ideale oplossing.

De PMO 2.0 kan, waar nodig en gewenst, eenvoudig opgewaardeerd met een:

  • Online coachingsgesprek (of module) op basis van het rapport.
  • Coachingsgesprek op locatie op basis van het rapport.
  • Meting basisbiometrie op locatie plus een coachingsgesprek op basis van het rapport en de uitkomsten basisbiometrie.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie? Vul het contactformulier in of bel ons op 088 – 286 60 55.