Preventief Medisch Onderzoek 2.0

PREVENTIEF MEDISCH ONDERZOEK 2.0

Voor veel organisaties sluit een integrale gezondheidscheck mét aandacht voor de psychosociale arbeidsbelasting goed aan bij hun risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Deze integrale gezondheidscheck dankt zijn effectiviteit aan de combinatie van onderstaande elementen:

 • Integrale bewustwording werkvermogen: uw medewerkers krijgen inzicht in hun fysieke, mentale én sociale werkvermogen.
 • Activatie zelfregie: uw medewerkers worden gestimuleerd om zelf met de bevindingen aan de slag te gaan door onder meer een motiverende interviewtechniek en persoonlijk advies.
 • Groepsanalyse: optioneel, een geanonimiseerde rapportage geeft u als werkgever inzicht in het werkvermogen en uitvalrisico’s op (sub)groepsniveau.
 • Flexibiliteit: eenvoudig op maat te maken voor uw organisatiespecifieke vraagstukken.
 • Privacy gegarandeerd: alleen de individuele medewerker krijgt inzicht in de uitkomsten. De vragenlijst en onderzoeksuitslagen worden door ons in een beveiligde omgeving bewaard.

Inhoud PMO 2.0

Het PMO 2.0 omvat een preventief medisch onderzoek bestaande uit:

 • Integrale leefstijltest: geeft inzicht in de huidige balans over zes leefstijlgebieden.
 • Vragenlijst inzetbaarheid: wetenschappelijk gevalideerd, geeft totaalbeeld van de inzetbaarheid over vijf domeinen: steun op het werk en privé; stressbronnen op het werk en privé; persoonskenmerken zoals perfectionisme of vermijding; klachten; ervaren beperkingen.
 • Biometrie: lengte, gewicht, BMI, bloeddruk.
 • Bloedonderzoek: cholesterol- en glucosegehalte (vingerprik).
 • Vraaggesprek: motivational interviewing door een leefstijldeskundige.
 • Persoonlijk advies: samenvattende onderzoeksrapportage met persoonsgebonden advies.

Vrijblijvend advies

Wilt u meer informatie of vrijblijvend advies? Bel ons op 088 – 286 60 55 of vul het contactformulier in. Wij denken graag met u mee.