Veerkrachtmodule

Veerkrachtmodule

Veerkrachtige medewerkers zijn in staat om op effectieve wijze om te gaan met stress, veranderingen, problemen en uitdagingen. Zij vervallen niet in passiviteit, weerstand of klagen maar bedenken oplossingen voor zaken waar ze invloed op hebben, geloven in hun eigen vermogen om hun gedrag aan te passen, doen wat nodig is om duurzaam inzetbaar te zijn en zijn toekomstgericht. Iedere medewerker kan zijn veerkracht beïnvloeden door gezond(er) keuzegedrag over de leefstijldomeinen: voeding, beweging, ontspanning, sociale relaties, werktevredenheid en zingeving.

Onze werkwijze

Veel medewerkers raken in meer of mindere mate in de knel vanwege de druk die ze ervaren om alle ballen op het werk en thuis in de lucht te houden. Ze ervaren beperkende grenzen in zichzelf en/of hun omgeving, waarbij hun lichaam en geest vaak signalen begint af te geven zoals pijnklachten, vermoeidheid, snel boos reageren, negatief denken, emotie-eten, isolement, et cetera.

In de veerkrachtmodule wordt de individuele medewerker kortstondig begeleid door een professionele coach bij het vergroten van zijn veerkracht. De coach helpt de medewerker te ontdekken wat de signalen betekenen, waar de beperkende grenzen en mogelijkheden liggen. De medewerker krijgt ook te zien wat zijn kracht, passie en talenten zijn. Deze combinatie van inzicht in de huidige situatie en een nieuw, aantrekkelijk vergezicht leidt tot een sterke intrinsieke motivatie om daadwerkelijk anders te handelen. Waarna aandacht wordt besteed aan het in de dagelijkse praktijk brengen van gewenst keuzegedrag over alle leefstijldomeinen, zodat er een duurzame bijdrage aan de veerkracht en inzetbaarheid wordt gerealiseerd.

Inhoud

De veerkrachtmodule heeft een doorlooptijd van twee maanden en omvat:

  • Vijf gesprekken met de medewerker (maatwerk).
  • Uitgebreide terugkoppeling aan medewerker bij het afsluiten van de module.
  • Korte, algemene terugkoppeling aan werkgever bij het afsluiten van de module.
  • Indien een bedrijfsarts de verwijzer is, ontvangt deze (met akkoord van de medewerker) dezelfde terugkoppelingen.

De veerkrachtmodule is zowel effectief preventief als bij werkhervatting.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier