Inzetbaarheidscoaching

Inzetbaarheidscoaching

Ieder mens wordt in meer of mindere mate geconfronteerd met de uitdagingen van het (werkend) leven. Het kan daarbij gaan om één zwaarwegende gebeurtenis, maar ook om een combinatie van factoren. Het eigen gedrag – de wijze waarop iemand omgaat met de gegeven situatie – kan dan de gezondheid en inzetbaarheid beïnvloeden.

Als er op psychosociaal gebied zaken spelen die de uitvoering van het werk negatief beïnvloeden, ondersteunt de inzetbaarheidscoach de medewerker en/of leidinggevende bij het (her)pakken van de regie op inzetbaarheid. Dit doet onze coach vanuit een integrale visie op de mens, onafhankelijk en onbevooroordeeld.

Bewustwording en nieuw gedrag

Verandering begint met bewustwording. Tijdens de coachsessie wordt de persoon zich bewust van de eigen situatie over alle onderdelen van de Inzetbaarheidsscan en leefstijlcirkel. Hoe hij tot op heden in een gegeven situatie handelt en in welk (on)gewenste uitkomst dat resulteert. Deze aanpak activeert het bewustzijn over de relatie tussen belemmerende factoren, eigen gedrag en de ontstane situatie. Daarna wordt gekeken naar nieuw effectief gedrag. Het voeren van eigen regie op gezondheid en inzetbaarheid staat hierbij centraal.

Inhoud

Inzetbaarheidscoaching omvat:

 • Een gesprek bestaande uit:
  – Het bespreken van de Inzetbaarheidsscanuitkomsten en een verdiepend interview met de medewerker op de domeinen waar aandachtsgebieden zijn gevonden.
  – Concrete tips en handvatten om zelf de regie op gezondheid en inzetbaarheid te pakken en te houden.
 • Een terugkoppeling aan de medewerker met een samenvatting van het gesprek. In deze terugkoppeling worden gewenste en bij de behoefte van de medewerker aansluitende interventies opgenomen met als doel duurzame inzetbaarheid, verzuimbeheersing en verbetering arbeidsproductiviteit.
 • Indien een bedrijfsarts betrokken is, ontvangt deze (met akkoord van de medewerker) dezelfde terugkoppeling.

Voor wie

Inzetbaarheidscoaching is zowel preventief als bij verzuim effectief. Voorbeeldsituaties van de inzet bij medewerker of leidinggevende zijn:

Medewerker:

 • De re-integrerende medewerker kan de mantelzorgtaken niet combineren met het eigen werk.
 • Het bedrijf (de context) verandert of is veranderd, maar de medewerker kan/wil niet mee veranderen.
 • De medewerker ervaart een te hoge/lage werkdruk.
 • Er is sprake van privéproblematiek zoals schulden of een scheiding, waardoor de medewerker moeite heeft zijn werk goed uit te oefenen.

Leidinggevende:

 • Ervaart een conflict met een medewerker of collega(s).
 • Wil op een effectieve manier een medewerker ondersteunen die moeite heeft met grenzen aangeven.
 • Is zoekende hoe hij samen met een frequent verzuimende medewerker een situatie van verbeterde inzetbaarheid kan realisren.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier