Organisatiecultuur & beleid

Organisatiecultuur & beleid

De keuze voor duurzame inzetbaarheid of verzuim door een medewerker wordt bepaald door een combinatie van individuele factoren en organisatiefactoren. Beide zijn beïnvloedbaar. Voor sturen op inzetbaarheid via organisatiefactoren bieden wij:

Vanuit oorzaken en risico’s gericht sturen op inzetbaarheid

Het realiseren van duurzame inzetbaarheid als uitkomst, vraagt van alle sleutelfiguren (individuele medewerker, leidinggevende, HR/P&O, arboprofessionals) kennis, houding en gedrag gericht op inzetbaarheid. Als organisatie wilt u dat uiteraard gericht en efficiënt doen door te vertrekken vanuit oorzaken en risico’s op organisatieniveau en individueel niveau. Daarvoor biedt het Active Health Totaal Concept (AHTC) een praktische oplossing met de Organisatiediagnosescan en de Inzetbaarheidsscan. Op basis van de uitkomsten van deze scans kan doelgericht bepaald worden met welke module(s) op organisatieniveau of individueel niveau binnen uw organisatie de meeste inzetbaarheidswinst valt te behalen.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier