Preventief medisch onderzoek / keuringen

PREVENTIEF MEDISCH ONDERZOEK / KEURINGEN

Vanuit de Arbowet is een preventief medisch onderzoek verplicht: ‘De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken’. Met een PMO of PAGO breng je als organisatie de gezondheidssituatie van de medewerkers en – op basis van geanonimiseerde data – de organisatie in kaart. Door gericht te faciliteren op gezondheid voelen medewerkers zich veerkrachtiger en komt hun duurzamere inzetbaarheid, gezonde arbeidsproductiviteit en lager ziekteverzuim de organisatie ten goede. Het PMO of PAGO dient aan te sluiten op de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) van de organisatie.

Wij kunnen u helpen met:

Vrijblijvend advies

Wilt u meer informatie of vrijblijvend advies? Bel ons op 088 – 286 60 55 of vul het contactformulier in. Wij denken graag met u mee.