Coaching op inzetbaarheid

Coaching op inzetbaarheid

Onze inzetbaarheidscoaches ondersteunen de medewerker (en leidinggevende) op het pakken van de regie op zijn/haar gezondheid en inzetbaarheid. Om structureel gezond keuzegedrag te realiseren, coachen zij het individu op weten (kennis), willen (houding) en kunnen (handelen). Hierbij maken zij gebruik van wetenschappelijke inzichten en gefundeerde instrumenten. Afhankelijk van het vraagstuk van de medewerker zetten wij een inzetbaarheidscoach in wiens specialisme employability, leefstijl, veerkracht, job, loopbaan of HR is.

Wij bieden de volgende coachingsmodules aan voor zelfregie op gezondheid en inzetbaarheid:

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier