Ondernemerschap

In een situatie van re-integratie, heroriëntatie of ‘between jobs’ komen steeds meer mensen tot het inzicht dat het zelfstandig ondernemerschap eigenlijk het beste past bij hun persoonlijkheid, talenten, competenties, interesses en drijfveren. Om ook deze groep mensen te faciliteren bij het pakken van de regie op hun inzetbaarheid bieden wij een eigentijdse, praktijkgerichte opleiding ‘Ondernemerschap’ aan.

Social & health ondernemen

Uniek aan de meerdaagse opleiding ‘Ondernemerschap’ is zijn aansluiting bij de huidige tijdsgeest. Praktijkgericht onderwijs in essentiële ondernemerskennis en -kunde wordt gecombineerd met de breed gevoelde behoefte aan ‘werk dat er toe doet’ en het besef van het belang van gezondheid in al ons handelen. Meer traditionele basisvakken zoals strategie, sales- en accountmanagement, marketing en financieel management worden versterkt met eigentijdse modules zoals persoonlijk leiderschap en social health entrepreneurship. Bij effectief persoonlijk leiderschap gaat het om het verkrijgen van een scherp integraal beeld van het vraagstuk ‘wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik’ en het wetenschappelijk onderbouwde belang van mindfulness en compassievol handelen. In de module social health entrepreneurship leert de student dat wat hij onderneemt te bezien vanuit de waarde van gezondheid, het leveren van social impact en duurzaam circulair denken. Door de link met de eigen praktijk is de student na voltooiing van de opleiding in staat om met een gedegen ondernemingsplan en nieuwe vaardigheden succesvol aan de slag te gaan als zelfstandig ondernemer.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier