Arbeids- en organisatiedeskundigen

ARBEIDS- EN ORGANISATIEDESKUNDIGEN

Onze arbeids- en organisatiedeskundigen helpen organisaties bij het sturen op gezonde medewerkers in gezonde organisaties. Dit doen zij met oog voor de organisatiedoelstellingen door advies en begeleiding bij het creëren van een organisatiecultuur, leiderschapsstijl en beleid waarmee zelfregie op duurzame inzetbaarheid vanuit de duale verantwoordelijkheid van medewerker en werkgever tot stand komt en beklijft. Daarnaast zorgen zij door deelname aan een interdisciplinair sociaal medisch overleg dat bij de bespreking van individuele complexe verzuimdossiers er altijd aandacht wordt besteed aan een eventuele correlatie tussen de individuele casuïstiek en het organisatiebrede verzuim, de cultuur, de leiderschapsstijl en het beleid. De keuze voor beperkte(re) inzetbaarheid is immers het resultaat van een samenspel van individuele factoren en oorzakelijke processen vanuit de organisatieomgeving.

Meer dan alleen arbeids- en organisatie-expertise

Onze arbeids- en organisatiedeskundigen onderscheiden zich doordat zij zowel kennis hebben van de zachte als de harde kant van een organisatie. Zij combineren specialismes als bedrijfskunde, HR, arbeids- & organisatiepsychologie, gezondheidsmanagement, bedrijfsgeneeskunde, accountancy en/of communicatie. Hierdoor benaderen zij vraagstukken altijd integraal en hebben oog voor zowel de menselijke als bedrijfseconomische afwegingen.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie? Vul het contactformulier in of bel ons op 088 – 286 60 55.