Tweede spoor re-integratie

Tweede spoor re-integratie

Het doel van re-integratie 2e spoor is een nieuwe baan te werven bij een andere werkgever. De huidige werkgever is daartoe verplicht vanuit de Wet Verbetering Poortwachter (WVP).

Werkgever: re-integratieverplichting

De werkgever is leidend en verantwoordelijk om er alles aan te doen om de medewerker (intern of extern) weer aan het werk te krijgen. Het UWV toetst hierop. Wanneer het UWV vindt dat er onvoldoende activiteiten verricht zijn, kan het UWV een loonsanctie opleggen.

Medewerker: nieuw (financieel) toekomstperspectief

Een medewerker is liever gezond dan ziek en het in stand houden van de ontstane situatie helpt hem/haar niet in het vormen van een nieuw positief toekomstperspectief. Het overstappen naar een andere passende functie, re-integratie 2e spoor, is dan de oplossing voor hernieuwd werkgeluk.

Naast het eigen welbevinden heeft de medewerker ook te maken met een financieel onzekere periode. Het UWV zal namelijk beoordelen of hij/zij in aanmerking komt voor een WIA (Wet werk en inkomen) uitkering. Het komt regelmatig voor dat geen WIA-uitkering wordt toegewezen. Dit kan betekenen dat de medewerker aangewezen zal zijn op de WW (werkloosheidswet) of een bijstandsuitkering.

Ons doel

De missie van onze re-integratiecoaches is om de werkgever van goed advies te voorzien en de medewerker te laten ervaren dat werkgeluk ook in een andere functie gevonden kan worden.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier