UWV

Ontvangt u een uitkering op grond van WGA, Wajong, WAZ, ZW of WW, dan kan het UWV u een re-integratiedienst aanbieden als steun in de rug op uw weg terug naar de arbeidsmarkt. Wij werken al langere tijd intensief samen met het UWV en kunnen u begeleiden bij de volgende diensten:

Werk Fit maken

Het ‘Werk Fit maken’-traject is bedoeld om u te helpen een realistisch beeld te krijgen van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en vaardigheden aan te leren die u nodig hebt om u (weer) op de arbeidsmarkt te begeven. Dit traject bestaat uit drie hoofdactiviteiten:

  1. Medewerkersvaardigheden versterken.
  2. Persoonlijke effectiviteit verbeteren.
  3. Arbeidsmarktpositie in beeld brengen.

Een Werkfit maken traject kan na succesvolle afronding worden gevolgd door een traject Naar werk.

Modulaire trajecten

Bent u nog niet klaar voor een ‘Werk fit maken’- of ‘Naar Werk’- traject? Dan kan er gekozen worden voor een modulair traject, deze diensten kunnen los van elkaar ingezet worden. Ze hebben het doel dat u weer de eigen regie krijgt zodat u daarna klaar bent voor een vervolgtraject gericht op het vinden van werk. Diensten die wij uitvoeren zijn:

  1. Participatie interventie; doorbreken van het sociaal isolement door samen te zoeken naar oplossingen om weer deel te gaan nemen aan de maatschappij.
  2. Bevorderen maatschappelijke deelname; versterken van psychische en fysieke belastbaarheid door samen te zoeken naar en opstarten van passende activiteiten.
  3. Praktijkassessment; samen onderzoeken welke positie u heeft tot de arbeidsmarkt en wat de mogelijkheden zijn om te werken.
  4. Begeleiding bij scholing; coaching en ondersteuning bij scholing die noodzakelijk voor u is om weer aan het werk te kunnen.

Een traject is te allen tijde maatwerk, toegespitst op uw persoonlijke situatie en wensen, binnen de kaders van het UWV. Om van de diensten gebruik te kunnen maken is een verwijzing nodig van het UWV. De arbeidsdeskundige van UWV kan aangeven of men hiervoor in aanmerking komt.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier