Verzekeringsarts

In geval van een claimbeoordeling of second opinion biedt de expertise van onze verzekeringsartsen uitkomst. Zij zijn als geen ander in staat om het voor de arbeidsongeschiktheidswetgeving belangrijke onderscheid te maken tussen: (1) beperkingen door ziekte/gebrek (medisch) en (2) beperkingen door gedrag en overbelasting in de sociale omgeving. In het eerste geval worden de mogelijkheden en objectiveerbare medische beperkingen beschreven in termen van de Functionele Mogelijkhedenlijst (FML) met een toelichting waar het beperkingen betreft ten aanzien van vereisten in de maatgevende arbeid. In het tweede geval is er geen sprake van een belastbaarheidsvraagstuk, maar van een inzetbaarheidsprobleem. Dit valt buiten de claimbeoordeling, maar onze verzekeringsarts kan dan wel een duidelijk advies geven over effectieve interventies om de inzetbaarheid van de medewerker te verbeteren. Uitgangspunt daarbij is: demedicaliseren en de medewerker faciliteren in het pakken van de zelfregie op zijn gezondheid en inzetbaarheid.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier