• Active Health Group
 • Gezondheidsmanagement
 • Arbodienstverlening
 • Leefstijlzorg
 • Mobiliteit

REGIE OP GEZONDHEID, VERZUIM EN DUURZAME INZETBAARHEID!

 

‘Gezondheid is een waarde’, dat is de visie van waaruit wij als Active Health Group werken. Uw organisatie kan dankzij gezonde medewerkers haar doelstellingen realiseren en gezondheid stelt de individuele medewerker in staat om zich te ontplooien. Bij deze eigentijdse visie op duurzame inzetbaarheid gaan organisatiebeleid, preventie en employability, verzuimbeheersing en schadelastreductie hand in hand door het vergroten van bewustzijn en sturen op gedrag.

Focus op eigen regie, mogelijkheden en gedragsbeïnvloeding

Gezondheid definiëren wij als ‘het vermogen van mensen eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’. Ieder mens heeft de veerkracht in zich om gezond en gelukkig te zijn of te worden, zelfs wanneer er sprake is van ziekte. Hierbij is gedragsverandering cruciaal via: het aanspreken van de eigen verantwoordelijkheid van het individu, activeren van intrinsieke motivatie, denken in mogelijkheden en demedicalisering.

Sturen op gezondheid, geluk en duurzame inzetbaarheid

Als adviesorganisatie op het snijvlak van mens, arbeid, gezondheid en organisatie faciliteren wij reeds meer dan een decennium zelfsturing, empowerment en gedragsverandering van het individu binnen de specifieke context en cultuur van de organisatie. Dit doen onze tweehonderd professionals landelijk over de band van organisatiebeleid, preventie en employability, behandeling en re-integratie met aandacht voor de duale verantwoordelijkheid van medewerker en werkgever. Door aan te sluiten bij iemands natuurlijke vermogens, is ieder individu zelf in staat om te kiezen voor gezondheid, geluk en duurzame inzetbaarheid. Zo dragen wij bij aan een veerkrachtiger werkend Nederland, productiviteitsverbetering, (verzuim)kostenbesparingen en risicobeheersing.

Effectieve integrale aanpak

Regie op gezondheid, verzuim en duurzame inzetbaarheid realiseren wij met onze klanten door onze effectieve integrale aanpak op het gebied van:

 • Gezondheids- en geluksmanagement / duurzame inzetbaarheid
 • Organisatiebeleid en HR
 • Employability
 • Arbodienstverlening
 • Eigen risicodragerschap
 • Leefstijlzorg
 • Medische keuringen
 • Mobiliteit
 • Inkomensverzekeringsvraagstukken
 • Onderwijs

Vrijblijvend advies

Wilt u meer informatie of vrijblijvend advies? Bel ons op 088 – 286 60 55 of vul het contactformulier in.

Nationale Sportweek 15-29 september 2018

29 Sep 2018

Tijdens de Nationale Sportweek gaan we met zijn allen lekker sporten en bewegen. Van 15 tot en met 29 september 2018 zetten duizenden clubs, bonden, gemeenten en andere organisaties hun deuren open. Een perfecte kans om gemakkelijk nieuwe sporten uit te proberen en samen sportplezier

Lees verder

Week tegen Eenzaamheid 27 september – 6 oktober 2018

06 Oct 2018

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Bij eenzaamheid voelen mensen het gemis van verbondenheid met anderen. In de Week tegen Eenzaamheid vragen we aandacht voor dit probleem en zeggen we: kom erbij! Want eenzaamheid aanpakken begint met het leggen van contact. De Week tegen

Lees verder

Dag van de duurzaamheid

10 Oct 2018

10 oktober 2018 vindt de jubileumeditie Dag van de Duurzaamheid plaats. Deze tiende editie laat wederom zien dat we met zijn allen duurzaamheid belangrijk vinden. Dus doe mee! Organiseer ook een duurzame activiteit net als de duizenden andere particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. En

Lees verder

landelijke dag van de psychische gezondheid

10 Oct 2018

De World Federation for Mental Health heeft jaren geleden 10 oktober uitgeroepen tot een dag om wereldwijd aandacht te besteden aan de psychische gezondheid. Meer dan honderd landen doen hier aan mee. Het Fonds Psychische Gezondheid coördineert de Landelijke Dag Psychische Gezondheid in Nederland met

Lees verder

Internationale Dag van het Handen Wassen

15 Oct 2018

Een simpele handeling als het handen wassen kan jaarlijks al miljoenen kinderlevens redden. Er sterven dagelijks 5000 kinderen aan de gevolgen van diarree. Met deze bewustwordingsdag wil Unicef een aanzet geven tot gedragsverandering. Daarmee hopen zij wereldwijd aandacht te vragen voor betere sanitaire leefomstandigheden in

Lees verder

Wereldvoedseldag

16 Oct 2018

Deze dag (jaarlijks op 16 oktober) op initiatief van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO = Food and Agricultural Organisation) van de Verenigde Naties brengt tot uiting dat de aarde ruim voldoende voedsel voortbrengt om alle wereldbewoners elke dag een volwaardige maaltijd voor te zetten. Als

Lees verder

Wereld Veganisme Dag

01 Nov 2018

Veganisme gaat een stapje verder dan vegetarisme. Bij veganisme wordt afgezien van ieder product dat van dierlijke afkomst is. Een veganist eet geen vlees en vis, maar ook geen eieren en draagt ook geen leren schoenen. De dag wordt gevierd sinds 1994 en is opgericht

Lees verder

Dag van de Mantelzorg

10 Nov 2018

Speciaal voor die 3,7 miljoen mensen die wel eens voor een ander zorgen (waarvan zo’n 750,000 meer dan 8 uur per week), is de Dag Van De Mantelzorg in het leven geroepen. Ieder jaar is is het op 10 november de Dag van de Mantelzorg. Een

Lees verder

Week van de werkstress 12 t/m 15 november

12 Nov 2018

Van 12 tot en met 15 november 2018 vindt de vijfde Week van de Werkstress plaats. Dit jaar ligt de focus op preventie door werkplezier. Werkplezier voorkomt dat gezonde werkdruk omslaat in ongezonde werkstress en heeft een positieve invloed op arbeidsproductiviteit. Doelstelling van deze week

Lees verder

Wereld COPD-dag

14 Nov 2018

COPD is een chronische longziekte (Chronic Obstructive Lung Disease) waarvoor extra aandacht wordt gevraag op Wereld COPD-dag. Sinds 2002 worden er in ruim 50 landen evenementen georganiseerd door verschillende organisaties.  

Lees verder

Wereld Aids Dag

01 Dec 2018

Wereld Aids Dag Wereldaidsdag is een internationale dag die gewijd is aan de bewustwording omtrent aids. Wereldaidsdag werd in augustus 1987 bedacht door James W. Bunn en Thomas Netter, beide werkzaam als voorlichter bij de Wereldgezondheidsorganisatie in Genève, Zwitserland.

Lees verder

Masterclass Inzicht in verzuim

17 Sep 2018

De dagelijkse praktijk van verzuim en re-integratie is weerbarstiger dan de regels van de wet en kent verschillende tinten grijs. Het besef van de duale verantwoordelijkheid van werkgever en medewerker voor inzetbaarheid in combinatie met veranderende regelgeving, hoge verzuimkosten en het risico op boetes en sancties roept bij velen de vraag op: handel ik wel juist?