• Active Health Group
  • Gezondheidsmanagement
  • Arbodienstverlening
  • Leefstijlzorg
  • Mobiliteit

REGIE OP GEZONDHEID, VERZUIM EN DUURZAME INZETBAARHEID!

‘Gezondheid is een waarde’, dat is de visie van waaruit wij als Active Health Group werken. Uw organisatie kan dankzij gezonde medewerkers haar gezonde en duurzame doelstellingen realiseren en gezondheid stelt de individuele medewerker in staat om zich te ontplooien. Bij deze eigentijdse visie op duurzame inzetbaarheid gaan organisatiebeleid, preventie en employability, verzuimbeheersing en schadelastreductie hand in hand door het vergroten van bewustzijn en sturen op gedrag.

Focus op eigen regie, mogelijkheden en gedragsbeïnvloeding

Gezondheid definiëren wij als ‘het vermogen van mensen eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’. Ieder mens heeft de veerkracht in zich om gezond en gelukkig te zijn of te worden, zelfs wanneer er sprake is van ziekte. Hierbij is gedragsverandering cruciaal via: het aanspreken van de eigen verantwoordelijkheid van het individu, activeren van intrinsieke motivatie, denken in mogelijkheden en demedicalisering.

Sturen op gezondheid, geluk en duurzame inzetbaarheid

Als adviesorganisatie op het snijvlak van mens, arbeid, gezondheid en organisatie faciliteren wij reeds meer dan een decennium zelfsturing, empowerment en gedragsverandering van het individu binnen de specifieke context en cultuur van de organisatie. Dit doen onze tweehonderd professionals landelijk over de band van organisatiebeleid, preventie en employability, behandeling en re-integratie met aandacht voor de duale verantwoordelijkheid van medewerker en werkgever. Door aan te sluiten bij iemands natuurlijke vermogens, is ieder individu zelf in staat om te kiezen voor gezondheid, geluk en duurzame inzetbaarheid. Zo dragen wij bij aan een veerkrachtiger werkend Nederland, productiviteitsverbetering, (verzuim)kostenbesparingen en risicobeheersing.

Effectieve integrale aanpak

Regie op gezondheid, duurzame inzetbaarheid en verzuim realiseren wij met onze klanten door onze effectieve integrale aanpak op het gebied van:

Vrijblijvend advies

Wilt u meer informatie of vrijblijvend advies? Bel ons op 088 – 286 60 55 of vul het contactformulier in.

Agenda

Archief

Werelddag veiligheid en gezondheid op het werk

28 Apr 2019

Helaas zijn bedrijfsongevallen en beroepsziekten aan de orde van de dag. Jaarlijks wordt op 28 april de aandacht gevestigd op deze incidenten en wordt er gesproken over het voorkomen en genezen van deze specifieke ongevallen en ziekten.

Lees verder

Dag van de Gezonde Schoolkantine

16 Apr 2019

Iedere derde dinsdag in april is de dag van De Gezonde Schoolkantine. Een gezonde schoolkantine is een belangrijke factor in het gezonder maken van de eetomgeving van jongeren. Willen we dat zij gezonder leven, dan is het belangrijk dat zij ook op school gezond kunnen

Lees verder

Wereldgezondheidsdag (VN)

07 Apr 2019

Met deze dag, ieder jaar op 7 april, vraagt de WHO, de World Health Organization, aandacht voor gezondheid en ziektes in de wereld. In veel landen zijn ziektes als aids niet bespreekbaar. Het taboe heeft de ziekte epidemisch gemaakt. In landen waar het doorbroken is loopt

Lees verder

Congres van Vereniging Arts en Voeding

05 Apr 2019

Het Jaarcongres van Vereniging Arts en Leefstijl in samenwerking met Voeding Leeft is de afgelopen acht jaar uitgegroeid tot het grootste landelijke podium voor artsen en zorgprofessionals over voeding en leefstijl. Het congres heeft dit jaar als thema ‘de eerste 1000 dagen’ en biedt jou: ​(Inter)nationale

Lees verder

Internationale Dag van het Geluk

20 Mar 2019

De Verenigde Naties heeft 20 maart uitgeroepen tot de internationale dag van het geluk. Het doel: geluk promoten als universeel doel en verlangen in de levens van mensen overal ter wereld.

Lees verder

Internationale Dag van de Slaap

15 Mar 2019

Ieder jaar op deze dag aandacht aan slaapproblemen, zoals slapeloosheid. Dit is nodig, omdat een derde van de volwassen Nederlanders wel eens slaapproblemen heeft en rond de 10% van de Nederlanders last heeft van chronische slapeloosheid. Op deze dag staan slapen en zaken die met slapen

Lees verder

Week van Zorg en Welzijn

11 Mar 2019

De Week van Zorg en Welzijn vindt plaats van 11 t/m 16 maart 2019. Honderden zorg en welzijnsorganisaties openen tijdens deze week hun deuren om aan Nederland te laten zien hoe het er aan toegaat op de werkvloer. Neem een kijkje bij het verzorgingshuis om

Lees verder

Nationale Complimentendag

01 Mar 2019

De Nationale Complimentendag draait om het geven van oprechte aandacht en het tonen van persoonlijke waardering. Twee ‘zaken’ die niet te koop zijn, maar de mens (juist daarom) wel het diepst raken.

Lees verder

Zeldzame ziekten dag

28 Feb 2019

International Rare Disease Day. Jaarlijks op de laatste dag van februari wordt er aandacht gevraagd voor zeldzame ziektes en de gevolgen daarvan voor patiënten.

Lees verder

Internationale Epilepsie Dag

11 Feb 2019

De Internationale Epilepsie Dag is een initiatief van het International Bureau for Epilepsy en het International League Against Epilepsy. De eerste Internationale Epilepsie Dag is gelanceerd op 9 februari 2015. De voorganger heet de Europese Epilepsie Dag. De eerste Europese Epilepsiedag vond plaats op 14 februari

Lees verder

Wereld Kanker Dag

04 Feb 2019

De ‘Werelddag tegen kanker’ of ‘Wereld Kanker Dag’ (‘World Cancer Day’) wordt jaarlijks gehouden op 4 februari en is ingesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties. Het is een internationale bewustwordingsdag waarop mensen in de hele wereld stilstaan bij de ziekte kanker. Deze dag is

Lees verder

Wereld lepra dag

27 Jan 2019

Ieder jaar, op de laatste zondag van januari, wordt overal ter wereld stilgestaan bij de gevolgen van lepra. Op Wereldlepradag (World Leprosy Day) wordt jaarlijks aandacht gevraagd voor de situatie van leprapatiënten in de gehele wereld.

Lees verder

Wereld Braille Dag

04 Jan 2019

Jaarlijks op 4 januari is het Wereld Braille Dag. Op deze dag is Louis Braille, de uitvinder van het brailleschrift, geboren. Het doel van de Wereld Braille Dag is om jaarlijks het belang en de betekenis van braille in de eenentwintigste eeuw onder de aandacht

Lees verder

Health 4.0 – een frisse kijk op gezondheid en welzijn 13 – 16 december 2018

16 Dec 2018

Een meerdaags event waarin het draait om de impact van systemische invloeden, mentale patronen en energetische/emotionele blokkades op onze gezondheid en welzijn. Vier dagen lang inspiratie van experts om de huidige diagnostische en therapeutische vaardigheden uit te breiden. Met als doel een frisse kijk op gezondheid vanuit

Lees verder

Wereld Gehandicapten dag 3 december 2018

03 Dec 2018

De Wereld Gehandicapten Dag draait om het leggen van verbindingen tussen mensen met en zonder beperking. Gemeenten, sportverenigingen, welzijnsorganisaties, culturele instellingen, maar ook individuele inwoners, ondernemers, wetenschappers en politici slaan de handen ineen en organiseren gezamenlijk allerlei activiteiten. Op 3 december besteedt Nederland weer uitgebreid aandacht

Lees verder

Wereld Aids Dag

01 Dec 2018

Wereld Aids Dag Wereldaidsdag is een internationale dag die gewijd is aan de bewustwording omtrent aids. Wereldaidsdag werd in augustus 1987 bedacht door James W. Bunn en Thomas Netter, beide werkzaam als voorlichter bij de Wereldgezondheidsorganisatie in Genève, Zwitserland.

Lees verder

Wereld COPD-dag

21 Nov 2018

COPD is een chronische longziekte (Chronic Obstructive Lung Disease) waarvoor extra aandacht wordt gevraag op Wereld COPD-dag. Sinds 2002 worden er in ruim 50 landen evenementen georganiseerd door verschillende organisaties.  

Lees verder

Week van de werkstress 12 t/m 15 november

12 Nov 2018

Van 12 tot en met 15 november 2018 vindt de vijfde Week van de Werkstress plaats. Dit jaar ligt de focus op preventie door werkplezier. Werkplezier voorkomt dat gezonde werkdruk omslaat in ongezonde werkstress en heeft een positieve invloed op arbeidsproductiviteit. Doelstelling van deze week

Lees verder

Dag van de Mantelzorg

10 Nov 2018

Speciaal voor die 3,7 miljoen mensen die wel eens voor een ander zorgen (waarvan zo’n 750,000 meer dan 8 uur per week), is de Dag Van De Mantelzorg in het leven geroepen. Ieder jaar is is het op 10 november de Dag van de Mantelzorg. Een

Lees verder

Wereld Veganisme Dag

01 Nov 2018

Veganisme gaat een stapje verder dan vegetarisme. Bij veganisme wordt afgezien van ieder product dat van dierlijke afkomst is. Een veganist eet geen vlees en vis, maar ook geen eieren en draagt ook geen leren schoenen. De dag wordt gevierd sinds 1994 en is opgericht

Lees verder

Wereld Psoriasis dag 29 oktober 2018

29 Oct 2018

Elk jaar wordt in oktober aandacht gevraagd voor psoriasis. Wereldwijd staan er mensen stil bij de huidaandoening die voorkomt bij 125 miljoen mensen. Door het delen van kennis en het ophalen van donaties, wordt er gestreefd naar meer bewustwording en een verbetering in de kwaliteit van leven voor

Lees verder

Wereld Osteoporose dag 20 oktober 2018

20 Oct 2018

Wereld Osteoporose Dag richt zich op het informeren over de ziekte osteoporose en het bewust maken bij mensen hoe de ziekte voorkomen kan worden. Met het toenemende aantal landen elk jaar, hoopt de Internationale Osteoporose Stichting de ziekte veel aandacht te geven onder de bevolking.

Lees verder

Wereldvoedseldag

16 Oct 2018

Deze dag (jaarlijks op 16 oktober) op initiatief van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO = Food and Agricultural Organisation) van de Verenigde Naties brengt tot uiting dat de aarde ruim voldoende voedsel voortbrengt om alle wereldbewoners elke dag een volwaardige maaltijd voor te zetten. Als

Lees verder

Internationale Dag van het Handen Wassen

15 Oct 2018

Een simpele handeling als het handen wassen kan jaarlijks al miljoenen kinderlevens redden. Er sterven dagelijks 5000 kinderen aan de gevolgen van diarree. Met deze bewustwordingsdag wil Unicef een aanzet geven tot gedragsverandering. Daarmee hopen zij wereldwijd aandacht te vragen voor betere sanitaire leefomstandigheden in

Lees verder

landelijke dag van de psychische gezondheid

10 Oct 2018

De World Federation for Mental Health heeft jaren geleden 10 oktober uitgeroepen tot een dag om wereldwijd aandacht te besteden aan de psychische gezondheid. Meer dan honderd landen doen hier aan mee. Het Fonds Psychische Gezondheid coördineert de Landelijke Dag Psychische Gezondheid in Nederland met

Lees verder

Dag van de duurzaamheid

10 Oct 2018

10 oktober 2018 vindt de jubileumeditie Dag van de Duurzaamheid plaats. Deze tiende editie laat wederom zien dat we met zijn allen duurzaamheid belangrijk vinden. Dus doe mee! Organiseer ook een duurzame activiteit net als de duizenden andere particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. En

Lees verder

Week tegen Eenzaamheid 27 september – 6 oktober 2018

06 Oct 2018

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Bij eenzaamheid voelen mensen het gemis van verbondenheid met anderen. In de Week tegen Eenzaamheid vragen we aandacht voor dit probleem en zeggen we: kom erbij! Want eenzaamheid aanpakken begint met het leggen van contact. De Week tegen

Lees verder

Nationale Sportweek 15-29 september 2018

29 Sep 2018

Tijdens de Nationale Sportweek gaan we met zijn allen lekker sporten en bewegen. Van 15 tot en met 29 september 2018 zetten duizenden clubs, bonden, gemeenten en andere organisaties hun deuren open. Een perfecte kans om gemakkelijk nieuwe sporten uit te proberen en samen sportplezier

Lees verder

Wereld Alzheimer dag

21 Sep 2018

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties heeft 21 september uitgeroepen tot Wereld Alzheimer Dag (World Alzheimer’s Day). Op deze dag wordt extra aandacht besteed aan dementie. Sinds 1994 alarmeert deze internationale dag overheden en beleidsbepalers over dementie als een ernstige gezondheidskwestie omdat de wereld vergrijst. Dementie is

Lees verder

Wereld Suïcide Preventie Dag

10 Sep 2018

Internationale Dag ter voorkoming van Zelfdoding. Op 10 september is het ‘Wereld Suïcide Preventie Dag’ (World Suicide Prevention Day). Op deze dag wordt er wereldwijd aandacht gevraagd voor de preventie van zelfdoding en voor geestelijke gezondheidsproblemen. Mensen branden op 10 september om 20:00 voor het raam een

Lees verder

Duurzame dinsdag

04 Sep 2018

De eerste dinsdag van september is Duurzame Dinsdag. Dit jaar is dit op dinsdag 4 september 2018. Een bijzondere dag waarop duurzame ideeën en initiatieven een podium krijgen in politiek Den Haag. Het kabinet neemt op deze dag de Duurzame Dinsdag-koffer in ontvangst met honderden

Lees verder

Wereld Hepatitus dag 2018

28 Jul 2018

Wereldwijd hebben 350 miljoen mensen chronische hepatitis B en 130 miljoen mensen chronische hepatitis C. In Europa hebben 14 miljoen mensen chronische hepatitis B en 9 miljoen mensen chronische hepatitis C en sterven er jaarlijks 122.000 mensen aan chronische hepatitis B of hepatitis C (WHO

Lees verder

Internationale Yoga dag

21 Jun 2018

21 juni is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de Internationale Yoga Dag. Wereldwijd zijn er deze dag duizenden yoga events. Met yoga creëer je een positief effect op jouw directe omgeving, namasté! Wist u dat 12% van de Nederlanders (1,6 miljoen mens) aan yoga

Lees verder

Werel ALS dag

21 Jun 2018

Op donderdag 21 juni 2018 is het officieel Wereld ALS Dag. ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose) is een dodelijke zenuw- spierziekte. Op dit moment zijn er 1500 mensen met ALS, jaarlijks overlijden 500 patiënten en komen er 500 patiënten bij. Over de oorzaak en behandeling is nog weinig bekend. Daarom staan er

Lees verder

11-15 juni Week van de RI&E

15 Jun 2018

Een actuele RI&E inclusief Plan van aanpak is wettelijk verplicht (artikel 5 Arbowet) voor iedere organisatie met personeel in dienst. Dit zijn ook uitzendkrachten, stagiaires, vrijwilligers, inhuurkrachten et cetera. Uit een goed opgestelde, recente RI&E en gedegen Plan van aanpak om waargenomen risico’s te beheersen,

Lees verder

Wereld Bloeddonordag

14 Jun 2018

Ruim 343.000 Nederlanders hebben vorig jaar zo’n 726.508 bloeddonaties mogelijk gemaakt. Per 1.000 inwoners zijn er 20,21 donors. Op 14 juni tijdens Wereld Bloeddonordag worden de donors wereldwijd bedankt voor hun belangeloze bijdrage. Tevens wordt benadrukt hoe bijzonder en hoe hard nodig deze donaties zijn

Lees verder

Fiets naar je Werk Dag

31 May 2018

De ‘Fiets naar je Werk Dag’ brengt op een goede en leuke manier het zakelijk fietsen onder de aandacht. De doelstelling is dan ook om op deze dag zoveel mogelijk werknemers op de fiets naar het werk te laten komen.

Lees verder

Wereld Multiple Sclerose (MS) dag

30 May 2018

Op 30 mei 2018 is het Wereld MS Dag. Wereldwijd wordt stilgestaan bij de ziekte MS. Multiple sclerose is een chronische aandoening aan het centrale zenuwstelsel. Dit stelsel bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg en de oogzenuwen. Het centrale zenuwstelsel is opgebouwd uit miljoenen zenuwcellen.

Lees verder

Congres ‘Samen innoveren voor een vitaler Nederland’

22 May 2018

Voeding draagt bij aan een vitaal en gezond leven. Het verdient dan ook een prominente rol bij het stimuleren van gezondheid en preventie van chronische aandoeningen. En innovaties zijn noodzakelijk om de huidige systemen en status quo’s te doorbreken. Daarom vindt op 22 mei a.s.

Lees verder

Dag van de verpleging

12 May 2018

Elk jaar op 12 mei vieren verpleegkundigen en verzorgenden internationaal de Dag van de Verpleging. Op deze dag wordt Florence Nightingale, de grondlegster van het verpleegkundige beroep, herdacht. Zelf was deze Britse verpleegster een toonbeeld van liefde voor de patiënt, in combinatie met een geweldig talent

Lees verder

Wereld Astma Dag

01 May 2018

Tijdens de Wereld Astma Dag wordt er extra aandacht gevraagd voor mensen met astma. Astma heeft impact op alle aspecten van je leven, dus ook op je werk.

Lees verder

Mei = Coeliakie maand

01 May 2018

In de maand mei vindt de Coeliakiemaand plaats. In deze maand vraagt de stichting samen met een groep bloggers aandacht voor coeliakie. En dat is hard nodig, want naar schatting heeft 1 op de 100 Nederlanders coeliakie, maar lang niet iedereen daarvan heeft een diagnose.

Lees verder

Dag van de Arbeid

01 May 2018

De ‘Dag van de Arbeid’ is een feestdag van de socialistische en communistische arbeidersbeweging. Op deze dag viert men de strijd om betere arbeidsomstandigheden. De dag vindt in Nederland, België en Suriname elk jaar op 1 mei plaats. Andere landen wijken soms af van deze

Lees verder

Week van de Psychiatrie

19 Mar 2018

De jaarlijkse Week van de Psychiatrie wordt in 2018 gehouden van maandag 19 maart tot en met zaterdag 24 maart. Het thema van deze week is: Psychiatrie is van ons allemaal. Een trauma ook!

Lees verder

Landelijke conferentie Alles is gezondheid

07 Feb 2018

Woensdag 7 februari 2018 is het zover: dan vindt de vijfde editie plaats van de landelijke conferentie van Alles is gezondheid… in De Rijtuigenloods in Amersfoort. Onder het motto ‘Delen, durven, doen’, zijn we aangekomen in de tweede fase van het programma. Vandaag zetten we

Lees verder

Wereld Diabetes Dag (VN)

14 Nov 2017

Wereld Diabetes Dag (WDD) is de belangrijkste wereldwijde bewustwording campagne voor diabetes. Wereld Diabetes Dag werd in 1991 door de Internationale Diabetes Federatie (IDF) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geïntroduceerd als reactie op de alarmerende toename van diabetes over de hele wereld. Het doel van Wereld

Lees verder

Dag van de Duurzaamheid

10 Oct 2017

Door heel Nederland vinden, voor het negende jaar, duizenden duurzame activiteiten plaats, georganiseerd door particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Samen laten we zien dat duurzaamheid noodzakelijk, inspirerend en winstgevend is. Kijk op de website voor meer informatie.

Lees verder

Nationale sportweek van 9 t/m 17 september

09 Sep 2017

Van 9 tot en met 17 september is het de Nationale Sportweek. Een week lang samen sporten en de sport promoten! Deze dagen zitten vol met mooie verhalen, inspirerende thema’s en leuke sportactiviteiten bij jou in de buurt. Duizenden sportclubs, sportbonden, gemeenten en andere organisaties

Lees verder

Wereldgezondheidsdag

07 Apr 2017

Wereldgezondheidsdag is een themadag die op initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op 7 april van elk jaar — de dag waarop deze is opgericht — wordt gehouden. Armoede, het ontbreken van goed onderwijs, ondoelmatig gezondheidsbeleid en -zorg, zijn items die veel ziektes en problemen in de hand werken. De bedoeling van deze dag

Lees verder

Brightlands Health Masterclass

26 Jan 2017

“A Healthy Team, A Healthy Company” Op 26 januari is er weer een Brightlands Health Masterclass. Ditmaal zal professor Stef Kremers van het Maastricht UMC+ spreken over gezondheid op en naast de werkvloer. Hoe slaap, voeding en stress effect kunnen hebben op je algemene gezondheid.

Lees verder

Wereld Diabetes Dag (VN)

14 Nov 2016

Wereld Diabetes Dag (WDD) is de belangrijkste wereldwijde bewustwording campagne voor diabetes. Wereld Diabetes Dag werd in 1991 door de Internationale Diabetes Federatie (IDF) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geïntroduceerd als reactie op de alarmerende toename van diabetes over de hele wereld. Het doel van Wereld

Lees verder

Week van Respect

07 Nov 2016

Voor Mekaar! is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties rondom de thema’s sociale veiligheid en onderwijs. KLIK HIER voor meer informatie. De Week van Respect 2016 heeft als thema #jijmaakthetverschil en is van 7 t/m 13 november Natuurlijk is respect iets waar je dag in dag

Lees verder

Wereld Stotterdag

22 Oct 2016

Dit jaar staat wereldstotterdag in het teken van het grote belang van vroegtijdige onderkenning van stotteren bij (heel) jonge kinderen. Ruim 5% van alle kinderen maakt een periode van onvloeiend spreken door. Uit recent wetenschappelijk onderzoek* blijkt dat met vroegtijdige signalering en behandeling veel problemen

Lees verder

Wereld Voedseldag

16 Oct 2016

Ieder mens denkt er iedere dag over na: wat eten we vanavond? Voor ongeveer 800 miljoen mensen is de vraag nog fundamenteler, zelfs existentieel: ís er eten vanavond? Er is werk aan de winkel, want ons huidige voedselsysteem is niet toekomstbestendig. We hebben creatieve, innovatieve

Lees verder

Landelijke Dag Psychische Gezondheid

10 Oct 2016

Fonds Psychische Gezondheid is er voor iedereen die te maken heeft met psychische problemen. Een jaarlijks terugkerende activiteit is de Landelijke Dag Psychische Gezondheid. Dit jaar staat de campagne rondom de Landelijke Dag in het teken van psychische problemen bij jongeren. In 2014 besteedden we

Lees verder

Dag van de Duurzaamheid

10 Oct 2016

De Dag van de Duurzaamheid vindt plaats op maandag 10 oktober 2016. Door heel Nederland vinden, voor het achtste jaar, duizenden duurzame activiteiten plaats, georganiseerd door particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Samen laten we zien dat duurzaamheid noodzakelijk, inspirerend en winstgevend is.

Lees verder

Werelddag voor het Hart (VN)

29 Sep 2016

Je hart is een erg belangrijk orgaan. Dat hoeven we u natuurlijk niet te vertellen. Helaas zijn hart- en vaatziekten ook de nummer een doodsoorzaak in de wereld, met maar liefst 17,2 miljoen slachtoffers per jaar. Om mensen en overheden in te lichten over de

Lees verder

Symposium “Gij zult vitaal en gelukkig zijn…”

22 Sep 2016

Boodschappen en prikkels die u onbewust willen verleiden tot gezond gedrag of de maakbaarheid van geluk benadrukken, zijn overal in onze omgeving aanwezig. Tegelijkertijd zijn er over een paar jaar 7 miljoen chronisch zieken waarvan de meesten werken en vormen psychische klachten een belangrijke oorzaak

Lees verder

Succesvolle taakdelegatie: leve de casemanager

16 Aug 2019

Dat taakdelegatie succesvol kan uitpakken, blijkt uit recent onderzoek. Want werknemers blijken steeds beter te spreken over de casemanager of contactpersoon van de arbodienst. De casemanager scoort hoger op contact, werkwijze en toegankelijkheid. Daarnaast gaat hij beter om met privacy. Dat blijkt uit onderzoek van