Mediation bij arbeidsconflict

MEDIATION BIJ ARBEIDSCONFLICT

Arbeidsmediation is bedoeld om een arbeidsconflict op te lossen waarbij degenen die het conflict hebben zelf het schijnbaar onmogelijke doen, namelijk komen tot een voor beide partijen acceptabele oplossing. Dit gebeurt in gesprekken onder begeleiding van een neutrale deskundige bemiddelaar, de mediator. Al onze mediators zijn geregistreerd als MfN-registermediator (Mediators federatie Nederland, voorheen NMI-registermediator).

Binnen mediation bieden wij twee modules aan: startmodule en all-in module.

Werkwijze

De mediator zal als eerste met de betrokken partijen afzonderlijk een intakegesprek voeren. De betrokken partijen worden na de intake uitgenodigd voor een plenair gesprek zonder dat er vooraf een agenda is gemaakt of vaststaat wat de uitkomst zal zijn. Tijdens het mediationgesprek bespreken partijen hun belangen, standpunten en mogelijkheden, waarna ze onderzoeken wat een mogelijke oplossing is die door beiden wordt gedragen. Mediation is altijd op basis van vrijwilligheid en de gesprekken zijn vertrouwelijk.

De startmodule bestaat naast het intakegesprek en het plenaire gesprek ook uit een vervolgadvies in de vorm van een stappenplan, waarmee de betrokken partijen zelfstandig toe kunnen werken naar een mogelijke oplossing.

Bij een all-in module is het resultaat dat de mediator na verschillende gesprekken een overeenkomst kan opstellen waarin staat wat de partijen zijn overeengekomen. Na ondertekening van deze overeenkomst is iedereen hieraan gebonden en het mediationtraject afgesloten. Als het mediationtraject door een van de partijen of de mediator tussentijds wordt beëindigd, zullen de partijen geen verplichtingen naar elkaar hebben tenzij er tussentijds afspraken in een bindende getekende overeenkomst zijn vastgelegd.

Mediation in vergelijking met rechtspraak

Bij een gang naar de rechter staan persoonlijke belangen voorop en wordt de beslissing over de uitkomst aan een rechter overgelaten. Bij mediation lossen de partijen zelf hun kwestie op via bemiddeling op basis van wederzijdse belangen. Zij hebben zelf de uitkomst in de hand en besparen aanzienlijk op kosten en tijd in vergelijking met een rechtszaak.

Vrijblijvend advies

Wilt u meer informatie of vrijblijvend advies? Bel ons op 088 – 286 60 55 of vul het contactformulier in. Wij denken graag met u mee.