Casemanager

Onze casemanagers in taakdelegatie van de bedrijfsarts helpen werkgever en medewerker om samen alle stappen uit de Wet verbetering poortwachter (WVP) op tijd en zorgvuldig te nemen en het verzuimdossier aan alle UWV-eisen te laten voldoen. Als hun eerste aanspreekpunt staat de casemanager voor werkgever en medewerker klaar als er behoefte is aan advies of toelichting, bijvoorbeeld op een door de praktijkondersteuner bedrijfsarts / bedrijfsarts gegeven advies over belastbaarheid. Ook ondersteunt hij als spin in het web van een team verzuimexperts en inzetbaarheidsexperts op het inzetten van de juiste interventie op het juiste moment voor een zo spoedig mogelijke en duurzame terugkeer naar werk.

Het voordeel van werken in taakdelegatie bedrijfsarts

Een werkgever mag vanwege de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) niet vragen naar de aard en de oorzaak van de ziekmelding. En als een medewerker spontaan informatie over zijn ziekte deelt, mag hij dat niet vastleggen of gebruiken om een oordeel te vormen over zijn belastbaarheid. Onze casemanagers in taakdelegatie bedrijfsarts mogen dit wel. Dit geeft ze de mogelijkheid een belangrijke bijdrage te leveren aan een efficiënte en effectieve route naar duurzame werkhervatting. Dat begint direct na de ziekmelding. De casemanager neemt contact op met de werkgever over de situatie en voert een verzuimgesprek met de medewerker waarin ook naar gezondheidsgegevens wordt gevraagd. Op basis van dit gesprek kunnen de juiste vervolgacties worden bepaald.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier