Hogere veiligheidskundigen

Hogere veiligheidskundigen

Veiligheidsbevordering op het werk en in de werkomgeving, dat is de belangrijkste taak van onze gecertificeerde hogere veiligheidskundigen. Zij helpen u bij het opstellen, uitvoeren en bijsturen van beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGWM). Met bijvoorbeeld een technische of natuurkundige achtergrond combineren zij strategisch advies met operationeel doen.

Voorbeelden werkzaamheden

Bij werkzaamheden van onze hogere veiligheidskundigen kunt u onder meer denken aan het:

  • Adviezen op het gebied van brandveiligheid, ongevalsmelding en registratie, calamiteiten- en ontruimingsplannen.
  • Opstellen en toetsen van de RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie).
  • Opstellen van een aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE). De ARIE-regeling is feitelijk een aanvullende RI&E gericht op risico’s van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen.
  • Opstellen van gevarenzone-indeling (ATEX) voor bedrijven met explosiegevaar.
  • Opzetten en invoeren van managementsystemen rondom veiligheid en arbeidsomstandigheden.
  • Uitvoeren van metingen, inspecties, controles.
  • Uitvoeren van ongevallenanalyses en –rapporten.
  • Uitvoeren van een kwantitatieve risicoanalyse (quantitative risk assessment, QRA). De QRA is een hulpmiddel om de risico’s inzichtelijk te maken van het gebruiken, vervoeren en opslaan van gevaarlijke stoffen en voor de luchtvaart. Voor het bepalen van de risico’s voor de externe veiligheid worden in een QRA zowel de kansen op als de effecten van incidenten met gevaarlijke stoffen in kaart gebracht. De resultaten van een QRA zijn afstanden tot plaatsgebonden risicocontouren (PR) en de hoogte van het groepsrisico (GR).
  • Geven van voorlichting en trainingen aan medewerkers over veilig werken.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier