Wet verbetering poortwachter & verzuim

Wet verbetering poortwachter & verzuim

Aan de slag gaan met verzuimbegeleiding en de Wet verbetering poortwachter (WVP) roept vaak praktische vragen op, zoals: wat moet je als werkgever en medewerker op welk moment doen om aan de WVP re-integratieverplichtingen te voldoen? Welke vragen mag ik vanuit privacywetgeving wel/niet aan een zieke medewerker stellen? Wat betekent eigen regie op inzetbaarheid vanuit de diverse rollen bij re-integratie? Wat kan ik doen bij stagnatie van werkhervatting? Hoe kan ik voor de toekomst verzuim voorkomen of verkorten? Afhankelijk van het voorkennisniveau verschilt de aard van de vragen en de behoeften van deelnemers. Daarom bieden wij een basistraining en een verdiepende training aan. Een maatwerktraining direct toepasbaar in uw eigen organisatie is ook mogelijk.

Basistraining WVP & verzuim

Deze training geeft een stevige basis om aan de slag te gaan met verzuimbegeleiding en de WVP. Deelnemers zijn leidinggevenden, HR-functionarissen, arboprofessionals en OR-leden.

Thema’s die aan bod komen zijn:

 • Grondbeginselen van re-integratie rechten en plichten van werkgever en medewerker (juridisch kader).
 • Te nemen stappen in kader van WVP tijdlijnen.
 • Wanneer pak je als leidinggevende je rol en hoe doe je dat.
 • Wat mag je vragen aan een medewerker en hoe doe je dat.
 • Invulling geven aan re-integratie afspraken, wie doet wat, rol van de leidinggevende, de praktijkondersteuner bedrijfsarts in taakdelegatie en de bedrijfsarts
 • Wie bepaalt de mate van arbeidsongeschiktheid?

Verdiepingstraining WVP & verzuim

Voor iedereen met basiskennis WVP en verzuimbegeleiding is er de verdiepingstraining die de taakvolwassenheid bij eigen regie op inzetbaarheid verder vergroot. Deelnemers zijn leidinggevenden, HR-functionarissen, arboprofessionals en OR-leden.

Thema’s die aan bod komen zijn:

 • Casuïstiekbespreking van door deelnemers ingebrachte casussen.
 • Verdieping: wat is arbeidsongeschiktheid?
 • Hoe kan vroegtijdig gesignaleerd worden dat een medewerker mogelijk uit gaat vallen?
 • Verzuim en hersteldrempels.
 • Wat is beïnvloedbaar verzuim? En moet je dat willen?

Voor het vergroten van de vaardigheid om het goede gesprek over inzetbaarheid met medewerkers te voeren en vroegtijdig signalen van overbelasting te herkennen, adviseren wij de training Verzuimgespreksvoering of de training Vitaliteits- en inzetbaarheidsgespreksvoering.

Praktische informatie

 • Dlnrs:  12 – 15 personen.
 • Datum: In overleg.
 • Duur:  4 uur.
 • Locatie: In overleg.

Bedrijfsevent

Bent u op zoek naar een inspirerend bedrijfsevent? Al onze workshops/trainingen zijn te volgen in combinatie met experience events, zoals een padelclinic onder begeleiding van een ervaren trainer.  

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier