Integraal gezondheidsmanagement

Integraal gezondheidsmanagement

Het systematisch en doelgericht aandacht hebben voor gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers in alle bedrijfsactiviteiten ter ondersteuning van het primaire proces van een organisatie, dat is de essentie van integraal gezondheidsmanagement (IGM). Waarbij ‘integraal’ duidt op het gegeven dat IGM raakvlakken heeft met al het andere beleid om te komen tot een financieel gezonde organisatie met gezonde mensen.   

Inhoud

In deze interactieve masterclass krijgt u inzicht in het theoretisch kader achter IGM. En leert u aan de hand van praktijkvoorbeelden van succesvolle implementatie hoe u dit naar uw eigen bedrijfsprocessen kunt vertalen. Elementen zoals strategische organisatieanalyse, stakeholderanalyse, effectieve communicatie en slimme financiering komen aan bod. Voorafgaand aan de masterclass wordt u verzocht informatie van uw eigen organisatie te verzamelen, zodat u met input vanuit deze masterclass de businesscase van uw organisatie verder kunt aanscherpen en een adequate(re) vertaalslag kunt maken naar operationalisering in de praktijk.

Deze masterclass IGM is ook een opmaat naar werken conform de richtlijn NPR 6070 ‘Sturen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers’ of een IHMQ (Integrated Health Management and Quality) certificering.

Resultaat

Na afloop van deze cursus hebben de deelnemers:

  • Basale kennis van het theoretisch kader achter IGM en de meerwaarde ervan voor organisaties.
  • Inzicht in veelvoorkomende vraagstukken zoals aansluiting bij bestaande processen in de organisatie, draagvlak, permanente agendering en effectieve gedragsbeïnvloedende communicatiecampagnes.
  • Praktische tips en adviezen.
  • Concrete acties om in de eigen organisatie mee aan de slag te gaan.

Voor wie

Deelnemers zijn directieleden, managers, leidinggevenden, HR-functionarissen, arboprofessionals en OR-leden.

Praktische informatie

  • Dlnrs:         15 personen.
  • Datum:       in overleg.
  • Duur:          dagdeel.
  • Locatie:      in overleg.

Bedrijfsevent

Bent u op zoek naar een inspirerend bedrijfsevent? Al onze workshops/trainingen zijn te volgen in combinatie met experience events, zoals een padelclinic onder begeleiding van een ervaren trainer.  

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier