1e spoor re-integratie

1e spoor re-integratie

Organisaties en mensen zijn constant in ontwikkeling. Functies en werkwijzen veranderen veelvuldig en reorganisaties vinden plaats. Daardoor kan een situatie ontstaan waarin organisatiebehoeften en persoonlijke behoeften niet meer in overeenstemming zijn. Medewerkers zijn zich niet altijd bewust van verandering, voelen geen ruimte om zich nieuwe werkwijzen eigen te maken of ze worden aangesproken op competenties die zij van nature minder bezitten. De medewerker is hierdoor niet langer ‘afgestemd’ op de functie, wat uiteindelijk kan leiden tot verzuim.

Het doel van re-integratie 1e spoor is de medewerker in de eigen organisatie te re-integreren. Dit kan in de huidige functie zijn of een andere beschikbare functie. In de meeste verzuimgevallen is de aanleiding duidelijk en herstelt de medewerker zoals verwacht. In andere gevallen is coaching noodzakelijk.

Coaching op wetenschappelijke basis

Re-integratiecoaching in het 1e spoor heeft het doel om de medewerker opnieuw af te stemmen op zijn/haar eigen functie in de organisatie. Lukt dat niet, dan zal er gekeken worden naar een andere passende functie in de organisatie. Wij gebruiken daarvoor wetenschappelijke instrumenten en meten of de competenties van de medewerker in lijn liggen met de eigen of aangepaste functie. Daarna wordt samen met de coach gekeken welke stappen nodig zijn om tot een duurzame re-integratie te komen.

Re-integratie op het 1e spoor niet haalbaar?

Soms blijkt dat een medewerker niet meer in de eigen functie kan terugkeren. De functie is niet meer passend te maken en de medewerker komt niet in aanmerking voor een andere interne functie. De focus van de re-integratie wordt dan gericht op werk buiten de eigen organisatie, oftewel: re-integratie 2e spoor.

Vrijblijvend advies

Wilt u meer informatie of vrijblijvend advies? Bel ons op 088 – 286 60 55 of vul het contactformulier in. Wij denken graag met u mee.