Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Ongewenst gedrag van collega’s of klanten zoals pesten/mobbing, discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie en/of grensoverschrijdend gedrag bij conflicten, kan in iedere organisatie voorkomen en uitmonden in verzuim. Door inzet van een deskundige vertrouwenspersoon kunnen uw medewerkers in een veilige omgeving hun verhaal kwijt. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht.

Werkzaamheden

Onze gedegen opgeleide vertrouwenspersonen faciliteren zowel de individuele medewerkers als de organisatie bij het omgaan met ongewenst gedrag:

Voor de medewerker:
Ze bieden de medewerker die te maken heeft met ongewenst gedrag in een vertrouwelijke omgeving een luisterend oor, analyseren het probleem en de genomen acties, bepalen mogelijke vervolgstappen en assisteren de medewerker daarbij. Vervolgstappen kunnen uiteenlopen van ondersteuning bij het vinden van mensen binnen de organisatie die kunnen ‘helpen’ tot het zoeken van een bemiddelaar, begeleiden bij een gang naar de klachtencommissie (formeel traject) en/of het doorverwijzen naar psychosociale, juridische of andere hulp. Empowerment van de medewerker is altijd het uitgangspunt.

Voor leidinggevenden en management:
Onze vertrouwenspersonen geven advies om ongewenst gedrag te voorkomen. Hierbij gaat het niet alleen om het formuleren van beleid maar ook hoe creëer je draagvlak en verankering in je organisatie. Door gevallen van ongewenst gedrag te registreren kunnen bovendien gericht interventies worden ingezet.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier