Arbeidshygiënisten

Arbeidshygiënisten

Expert op het gebied van arbeidsomstandigheden en de negatieve gezondheidseffecten die met name op de lange termijn kunnen ontstaan, dat zijn onze gecertificeerde arbeidshygiënisten. Zij houden zich bijvoorbeeld bezig met:

  • Blootstelling aan chemische gevaarlijke stoffen of biologische factoren zoals bacteriën, virussen, schimmels.
  • Fysische factoren zoals lawaai, trillingen, luchtkwaliteit, verlichting, binnenklimaat, straling.
  • Fysieke belasting (tillen, duwen, trekken), RSI en beeldschermwerk.

Als geen ander zijn onze arbeidshygiënisten in staat om dergelijke risicofactoren voor de gezondheid van uw medewerkers in kaart te brengen, oplossingen aan te dragen en de uitvoering ervan te begeleiden. Een snelle, effectieve aanpak van gezondheidsrisico’s en het bevorderen van duurzame inzetbaarheid staan hierbij centraal.

Voorbeelden werkzaamheden

Om als werkgever goed te kunnen sturen op gezond en veilig werken, voeren onze arbeidshygiënisten onder meer onderstaande werkzaamheden uit:

  • Inventariseren, meten en kwantificeren van en rapporteren over risicofactoren: chemisch, biologisch, fysisch of fysiek.
  • Uitvoeren en toetsen van een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie).
  • Werkplekonderzoek.
  • Advies over het voorkomen van gezondheidsrisico’s en beheersmaatregelen, zowel technisch als organisatorisch.
  • Voorlichting en training over arbeidshygiëne specifieke onderwerpen.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier