Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid

Met deze praktische workshop (basismodule) zorgt u ervoor dat abstracte begrippen zoals ‘eigen regie’, ‘vitaliteit’, ‘duurzame inzetbaarheid’, ‘veerkracht’ en ‘duale verantwoordelijkheid’ op de werkvloer concreet gaan leven. Deelname activeert leidinggevenden om uit eigen beweging beleid te vertalen naar de dagelijkse praktijk. En activeert medewerkers in hun bewustzijn van de eigen verantwoordelijkheid, hun motivatie om gezonde(re) keuzes te maken en hoe ze dat kunnen doen.

Inhoud

Inzetbaarheid is het resultaat van een bepaalde manier van denken & doen. Tijdens de workshop wordt daarom eerst op interactieve en ervaringsgerichte wijze het denkkader inzetbaarheid geladen:
wat is eigenlijk duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, veerkracht, eigen regie en duale verantwoordelijkheid van werkgever en medewerker? Gevolgd door het praktisch vertalen ervan: wat kun je zelf doen om voldoende veerkracht en energie te hebben als je kijkt naar de keuzes die je maakt op verschillende leefstijlgebieden? Wie en wat zijn jouw ‘hulpbronnen’, thuis en op het werk? Afhankelijk van de beschikbare tijd maakt een persoonlijke actieplan onderdeel uit van de workshop.

Resultaat

Na afloop van de workshop hebben de deelnemers:

  • Kennis van en een concreet beeld bij de begrippen: duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, veerkracht, eigen regie, duale verantwoordelijkheid werkgever en medewerker.
  • Inzicht in wat jouw inzetbaarheid positief/negatief beïnvloedt op zes leefstijlgebieden: beweging, voeding, ontspanning, werktevredenheid, zingeving en sociale relaties.
  • Inzicht in mogelijke ‘hulpbronnen’, in je privésfeer en binnen de organisatie.
  • Praktische tips & tricks.
  • Persoonlijk actieplan (optioneel).

Door deze workshop op verschillende niveaus van uw organisatie aan te bieden, ontstaat er in de dagelijkse praktijk ruimte om als leidinggevende en medewerker een goed gesprek te voeren over eigen regie op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Ook verbetert de voedingsbodem voor andere interventies gericht op inzetbaarheid, wat de effectiviteit ervan zal vergroten.

Voor wie

Leidinggevenden en medewerkers uit alle geledingen van de organisatie.

Praktische informatie

  • Dlnrs:         10 – 20 personen.
  • Datum:       in overleg.
  • Duur:          in overleg.
  • Locatie:      in overleg.

Bedrijfsevent

Bent u op zoek naar een inspirerend bedrijfsevent? Al onze workshops/trainingen zijn te volgen in combinatie met experience events, zoals een padelclinic onder begeleiding van een ervaren trainer.  

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier