Inzetbaarheidsscan

INZETBAARHEIDSSCAN

De manier waarop een individuele medewerker omgaat met diverse soorten oorzaken van stress van buitenaf en in de persoon zelf (persoonskenmerken), is mede bepalend voor diens inzetbaarheid en risico op verzuim. Door de inzet van de Inzetbaarheidsscan wordt een totaalbeeld gevormd van de huidige situatie van de medewerker. Dit kan zijn een situatie van verzuim of juist preventief door de Inzetbaarheidsscan in te zetten als een digitaal preventief medisch onderzoek (PMO) 2.0.

Inzicht in inzetbaarheid en werk capabilities medewerker

De Inzetbaarheidsscan bestaat uit twee complementaire delen:              

  • Vragenlijst inzetbaarheid. Een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst voor inzicht in de psychosociale contexten inzetbaarheid met een voorspellende validiteit inzake verzuim. Inclusief aandacht voor de leefstijlthema’s: bewegen, roken, alcohol, voeding, ontspanning.
  • Vragenlijst werk capabilities. Vragenlijst voor inzicht in duurzame inzetbaarheid vanuit de mate waarin een medewerker realiseerbare mogelijkheden heeft om taken uit te voeren, die zowel waarde toevoegen voor de organisatie als de eigen werkwaarden vervullen.

Zelf aan de slag met eigen regie op inzetbaarheid

De Inzetbaarheidsscan geeft inzicht in de huidige individuele oorzakelijke factoren van inzetbaarheid. De medewerker (en zijn leidinggevende) kan hiermee zelf aan de slag met de eigen (en duale) verantwoordelijkheid voor regie op inzetbaarheid. Waar nodig ondersteund met coaching op inzetbaarheid, de uitkomsten van een Inzetbaarheidswaardewijzer/Loonwaardwijzer en/of deelname aan een training of workshop.

Groepsrapportage

Via een groepsrapportage Inzetbaarheidsscan krijgt uw organisatie bovendien inzicht in de oorzakelijke factoren in de organisatiecontext die de keuze van medewerkers voor duurzame inzetbaarheid of verzuim beïnvloeden. Het vormt daarmee waardevolle managementinformatie op organisatie- en afdelingsniveau.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie? Vul het contactformulier in of bel ons op 088 – 286 60 55.