Inzetbaarheids- / Loonwaardewijzer

Inzetbaarheids- / Loonwaardewijzer

Concreet, feitelijk inzicht in de inzetbaarheid van de medewerker wat betreft uit te voeren taken/handelingen en de reële loonwaarde van de (eigen) functie, is voor een werkgever en medewerker vaak erg lastig. Terwijl dat inzicht essentieel is om samen tijdig en gericht de juiste stappen te kunnen zetten naar optimale inzetbaarheid. 

Concrete vertaling naar passend werk en reële loonwaarde/deelherstel

De Inzetbaarheids-/Loonwaardewijzer helpt met de concrete vertaling van de duale verantwoordelijkheid van medewerker en werkgever voor inzetbaarheid naar: (a) een passende functie (taken/handelingen) en (b) draagvlak bij de medewerker om te werken aan zijn inzetbaarheid op korte en lange termijn. Op onderbouwde wijze wordt vastgesteld welke taken/handelingen door de medewerker kunnen worden uitgevoerd. En de reële loonwaarde/het deelherstel (productiviteit t.o.v. maatmanloon) wordt becijferd.

Hulpmiddel voor uitkering inkomensverzekering

Vanwege het geobjectiveerd vaststellen van de reële loonwaarde is de Inzetbaarheidswaardewijzer/ Loonwaardewijzer bij uitstek geschikt voor het vaststellen van het arbeidsongeschiktheidspercentage in relatie tot uw inkomensverzekeringen, en wel met name de verzuimverzekering en de WIA-verzekering.

Inhoud/werkwijze

Inzet van de Inzetbaarheidswaardewijzer/Loonwaardewijzer omvat:

  • Opstellen van functiebelastingsprofiel (hoofdtaken, deeltaken, procentuele verdeling).
  • Gesprek met werkgever en medewerker voor inzicht in de werkzaamheden van de medewerker.
  • Berekening maken van de reële loonwaarde op basis van bovengenoemde input.
  • Rapportage naar werkgever en medewerker, en uitsluitend als hij opdrachtgever is, ook naar de inkomensverzekeraar.

Bij gewijzigde belastbaarheid of herschikking van taken kan op verzoek de laatst vastgestelde inzetbaarheidswaarde/loonwaarde worden ge-update en volgt een geactualiseerde rapportage.

Voor wie

De Inzetbaarheidswaardewijzer/Loonwaardewijzer is effectief zowel preventief als bij verzuim:

Preventief:
Voorbeeldsituaties:

  • Medewerker werkt, maar heeft klachten en/of ervaart het werk als zwaar.
  • Frequent verzuimende medewerker die op dit moment wel werkt.
  • Medewerker weet niet wat hij moet doen om op een gezonde manier zijn pensioen te halen.

Bij verzuim:
Voorbeeldsituaties:

  • Stagnerende re-integratie waar werkgever en medewerker concreet inzicht willen in de haalbaarheid van taken, het verloop van de re-integratie en welke deelherstelpercentage eraan gekoppeld kan worden. Zodat ze concrete afspraken kunnen maken waar beide zich voor in willen en kunnen zetten.
  • De inkomensverzekeraar wil op een objectieve manier zelf vast laten stellen wat de loonwaarde is vanwege een uitkering op grond van de inkomensverzekering.
  • Werkgever wil aan zijn inkomensverzekeraar aantonen wat de reële loonwaarde is vanwege de claim op de inkomensverzekering.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier