Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek

Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek

Vanuit de Arbowet is een arbeidsgezondheidskundig onderzoek verplicht: ‘De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken’.

De inhoud van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) is altijd maatwerk, omdat een PAGO dient aan te sluiten op de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van de organisatie. Het onderzoek bestaat in ieder geval uit de volgende componenten:

  • Digitale vragenlijst inzetbaarheid.
  • Digitale vragenlijst werk capabilities.
  • Meting basisbiometrie op locatie.
  • Specifieke metingen arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s.
  • Coachingsgesprek op locatie op basis van het rapport en de uitkomsten basisbiometrie.
  • Persoonlijk rapport in de My Active Health app.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier