Agenda: 14-11-2022

14 nov 2022

Week van de werkstress

Van 14 tot en met 18 november 2022 is het de Week van de Werkstress. Het
doel van deze week is dit jaar bewustwording bij medewerkers en werkgevers van
hun gezamenlijke verantwoordelijkheid en de mogelijkheden om te werken aan
mentale veerkracht.

Veerkrachtige medewerkers zijn in staat om op effectieve wijze om te gaan met stress, veranderingen, problemen en uitdagingen. Zij vervallen niet in passiviteit, weerstand of klagen maar bedenken oplossingen voor zaken waar ze invloed op hebben, geloven in hun eigen vermogen om hun gedrag aan te passen, doen wat nodig is om duurzaam inzetbaar te zijn en zijn toekomstgericht. Iedere medewerker kan zijn veerkracht beïnvloeden door gezond(er) keuzegedrag over de leefstijldomeinen: voeding, beweging, ontspanning, sociale relaties, werktevredenheid en zingeving. Meer informatie vind je op de pagina van veerkrachtcoaching.