• Active Health Group
  • Organisational culture & policy
  • Employability &prevention
  • Absenteeism management

Healthy people in healthy organisations – The lead on employability

We support clients with the vision of ‘healthy people in healthy organisations’. Thanks to healthy employees, your organisation can achieve its goals, and health enables individual employees to develop themselves. In this vision on health, organizational culture and policy, employability and prevention, absenteeism management and damage reduction go together by increasing awareness and steering based on behaviour. Attention is paid to the dual responsibility of employee and employer for sustainable employability.

Focus on self-management, possibilities and influencing behaviour

We define health as ‘a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity’(WHO, 1948). With an eye for ‘one’s ability to adapt and self-manage, in light of the physical, emotional and social challenges of life’. The latter emphasises the resilience of the individual and the potential to become and/or feel healthy even in the case of illness. Increasing awareness and influencing behaviour are crucial, which is achieved through appealing to the individual’s own responsibility, activating intrinsic motivation, thinking in possibilities, objectification and de-medicalisation.

Consultancy organisation in health

Active Health Group is a consultancy organisation in health and sustainable employability, certified for the occupational health and safety services certification scheme, ISO 9001 quality management system, ISO 27001 information security management and B Corporation, and adheres to ISO 14001 environmental management systems. Since 1996 we have been facilitating individual control, empowerment and behavioural change of individuals within the context and culture of the organisation. Our two hundred professionals are working nationwide, focusing on organisational policy, employability and prevention, absenteeism control and reduction of claims, with attention for the shared responsibility of employee and employer. By focusing on a person’s natural abilities, every individual is capable of choosing health, happiness and sustainable employability. This way, we contribute to the resilience of the workforce in the Netherlands, productivity improvement, (absenteeism) cost reduction and risk control.

Effective comprehensive approach sustainable employability

We achieve sustainable employability together with our clients through our effective comprehensive approach of policy, tools and interventions in the areas of:

More information

Would you like more information? Call us via +31 88 – 286 60 55 or contact us through the contact form. We’d be happy to think along with you.

Internationale dag van de vrede

21 Sep 2021

De Verenigde Naties riepen de dag uit in 1981,  ‘omdat oorlogen beginnen in de hoofden van mensen, is het in de hoofden van mensen waar de verdediging van de vrede dient te beginnen’. Deze dag staat in het teken van geweldloosheid en wapenstilstand. Vrede draagt

Read more

Week tegen Eenzaamheid 01 – 8 oktober 2021

01 Oct 2021

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Bij eenzaamheid voelen mensen het gemis van verbondenheid met anderen. In de Week tegen Eenzaamheid vragen we aandacht voor dit probleem en zeggen we: kom erbij! Want eenzaamheid aanpakken begint met het leggen van contact. Kijk

Read more

Internationale dag van het handen wassen

15 Oct 2021

Handen goed wassen lijkt iets normaals en misschien vrij onbelangrijk. Maar dat is het niet. Goed je handen wassen is niet alleen een kwestie van goede hygiëne, het kan verspreiding van bacteriën en daardoor ziekten voorkomen. De WHO World Health Organization heeft deze dag ingesteld

Read more

Dag van de mantelzorg

10 Nov 2021

Op deze dag staan mantelzorgers in het zonnetje, waarvan er in Nederland maar liefst 3,7 miljoen zijn. Mantelzorgers zorgen vaak voor bekenden, waardoor het voor hen vanzelfsprekend is, maar dat is het niet en daarom wordt op deze dag stilgestaan bij het werk dat zij

Read more

Internationale dag voor mensen met een beperking

03 Dec 2021

De internationale dag voor mensen met een beperking draait om het leggen van verbindingen tussen mensen met en zonder beperking. Gemeenten, sportverenigingen, welzijnsorganisaties, culturele instellingen, maar ook individuele inwoners, ondernemers, wetenschappers en politici slaan de handen ineen en organiseren gezamenlijk allerlei activiteiten. Op 3 december

Read more

Dag van de mensenrechten

10 Dec 2021

De dag van de mensenrechten wordt elk jaar gevierd op 10 december omdat op die dag in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen door de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De viering werd ingesteld in 1950 nadat de vergadering alle landen die lid waren van

Read more

Handreiking arbomaatregelen fysieke belasting

20 Sep 2021

De SER heeft een handreiking ‘Arbomaatregelen fysieke belasting’ opgesteld. In deze handreiking staan concrete aanknopingspunten voor maatregelen en oplossingen om fysieke belasting te voorkomen en te kunnen voldoen aan de Arbowet- en regelgeving.  Fysieke belasting, bijvoorbeeld duwen, trekken, en tillen,  zijn bewegingen die lichamelijke belasting