• Active Health Group
  • Organisational culture & policy
  • Employability &prevention
  • Absenteeism management

Healthy people in healthy organisations – Managing employability

Healthy people in healthy organizations‘, that is the vision from which we support clients:

  • Your organization can achieve its objectives thanks to healthy employees.
  • Health enables the individual employee to develop.

Three pillars

We help employees and employers to jointly give substance to the individual’s control over his or her employability and vitality via the three pillars of sustainable employability:

Our 200 or so professionals focus on: addressing personal responsibility, awareness development, intrinsic motivation, thinking in terms of possibilities, unravelling and objectifying causes.

Consultancy in health and sustainable employability, also health and safety service

We are an advisory organization in health and sustainable employability, also an occupational health and safety service. Since 1996, we have been facilitating Organizations in self-management, empowerment and influencing behaviour of the individual and creating a healthy Organizational context. In this way, we contribute to sustainable employability in the Netherlands, to productivity improvement, to (absenteeism) cost savings and to risk management. We are certified for the Certification Scheme for Occupational Health and Safety, ISO 9001 quality, ISO 27001 information security and B Corporation, and we work according to ISO 14001 environmental management.

Non-binding advice

Would you like more information or advice without obligation? Call us at +31 (0) 88 – 286 60 55 or fill in the contact form. We would be happy to think along with you.

Wereldmilieudag

05 Jun 2023

De inzet is om overheden en bevolking stil te laten staan bij ons milieu. Deze speciale dag moet het bewustzijn hierover verbeteren. Er is voor 5 juni gekozen omdat op die dag in 1972 de internationale milieuconferentie begon die ook bekendstaat als het United Nations Environment Programme. Elk jaar organiseert een bepaalde gaststad in steeds weer een

Read more

12-16 juni Week van de RI&E

12 Jun 2023

Als organisatie met personeel in dienst heeft u vanuit de Arbowet de plicht een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) met plan van aanpak te hebben. In de jaarlijkse Week van de RI&E (12-16 juni) krijgt dit extra aandacht. Iedere organisatie is echter uniek qua risico’s

Read more

Duurzame dinsdag

06 Sep 2023

De eerste dinsdag van september is ‘duurzame dinsdag’. Een dag waarop duurzame ideeën en initiatieven een podium krijgen in politiek Den Haag. Het kabinet neemt op deze dag de ‘Duurzame Dinsdag-koffer’ in ontvangst met honderden duurzame ideeën en initiatieven.

Read more

Wereldalfabetiseringsdag

12 Sep 2023

Een dag waarop het een ideaal moment is om aandacht te vragen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Nederland telt 250.000 analfabeten en 1,3 miljoen laaggeletterden of zogenaamde functioneel analfabeten; dit houdt in dat men weliswaar in staat is bijvoorbeeld de eigen naam te schrijven en/of om

Read more

Nationale Sportweek 16-25 september 2023

16 Sep 2023

Dat sport je fitter maakt weten we allemaal. Maar het geeft je ook meer zelfvertrouwen. Het maakt je socialer. Sport verbroedert. Het creëert nieuwe vriendschappen. Op het veld. Maar ook ernaast. Sport haalt het beste in mensen naar boven. Het leert je grenzen stellen. En

Read more

Nationale Sportweek 15 – 24 september 2023

16 Sep 2023

Dat sport je fitter maakt weten we allemaal.Maar het geeft je ook meer zelfvertrouwen.Het maakt je socialer.Sport verbroedert.Het creëert nieuwe vriendschappen.Op het veld.Maar ook ernaast.Sport haalt het beste in mensen naar boven.Het leert je grenzen stellen.En er overheen te gaan.Door sport zit je lekkerder in

Read more

Internationale dag van de vrede

21 Sep 2023

De Verenigde Naties riepen de dag uit in 1981,  ‘omdat oorlogen beginnen in de hoofden van mensen, is het in de hoofden van mensen waar de verdediging van de vrede dient te beginnen’. Deze dag staat in het teken van geweldloosheid en wapenstilstand. Vrede draagt

Read more

Car Free Day

22 Sep 2023

Op Car Free Day moedigen we iedereen aan om te kiezen voor duurzame mobiliteit! Ga eens met de fiets, bus of trein naar het werk. Kies voor carpool of werk van thuis uit. Werkgevers, bedrijven en gemeentebesturen worden aangemoedigd om speciale acties te organiseren en

Read more

WEEK VAN HET WERKGELUK

25 Sep 2023

Geluk krijgt in Nederland steeds meer aandacht. Toch zijn nog veel mensen niet gelukkig op hun werk en heeft 27% één of meerdere slechte werkdagen per week. Ondanks de toegenomen aandacht voor (werk)geluk, zien we dat er in NL nog een groot verschil is tussen

Read more

Week tegen Eenzaamheid 29 september – 6 oktober 2023

29 Sep 2023

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Bij eenzaamheid voelen mensen het gemis van verbondenheid met anderen. In de Week tegen Eenzaamheid vragen we aandacht voor dit probleem en zeggen we: kom erbij! Want eenzaamheid aanpakken begint met het leggen van contact. Kijk

Read more

Visie werknemer op re-integratie voortaan vastleggen

26 May 2023

Vanaf 1 juli 2023 is de mening van uw werknemer over diens re-integratieafspraken een vast onderdeel van het Plan van aanpak. Ook als u afspraken aanpast in de (Eerstejaars)evaluatie voegt u de mening van uw werknemer toe. Rol van de werknemer versterkenHet toevoegen van de