• Active Health Group
  • Organisational culture & policy
  • Employability &prevention
  • Absenteeism management

Healthy people in healthy organisations – Managing employability

Healthy people in healthy organizations‘, that is the vision from which we support clients:

  • Your organization can achieve its objectives thanks to healthy employees.
  • Health enables the individual employee to develop.

Three pillars

We help employees and employers to jointly give substance to the individual’s control over his or her employability and vitality via the three pillars of sustainable employability:

Our 200 or so professionals focus on: addressing personal responsibility, awareness development, intrinsic motivation, thinking in terms of possibilities, unravelling and objectifying causes.

Consultancy in health and sustainable employability, also health and safety service

We are an advisory organization in health and sustainable employability, also an occupational health and safety service. Since 1996, we have been facilitating Organizations in self-management, empowerment and influencing behaviour of the individual and creating a healthy Organizational context. In this way, we contribute to sustainable employability in the Netherlands, to productivity improvement, to (absenteeism) cost savings and to risk management. We are certified for the Certification Scheme for Occupational Health and Safety, ISO 9001 quality, ISO 27001 information security and B Corporation, and we work according to ISO 14001 environmental management.

Non-binding advice

Would you like more information or advice without obligation? Call us at +31 (0) 88 – 286 60 55 or fill in the contact form. We would be happy to think along with you.

Dag van de mensenrechten

10 Dec 2023

De dag van de mensenrechten wordt elk jaar gevierd op 10 december omdat op die dag in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen door de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De viering werd ingesteld in 1950 nadat de vergadering alle landen die lid waren van

Read more

Warmetruiendag

02 Feb 2024

De ‘Warmetruiendag’ wordt jaarlijks op of rond 16 februari gehouden, de verjaardag van het Kyotoprotocol. Dat is de dag waarop in 2005 de Kyoto-overeenkomst in werking trad. De bedoeling van het Kyoto protocol is om de uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, wereldwijd te

Read more

Nationale complimentendag

01 Mar 2024

‘Nationale complimentendag’: de dag om je waardering te uiten voor je vrienden, familie, collega’s of andere mensen die je liefhebt. In tegenstelling tot sommige commerciële dagen zoals Moederdag of Valentijnsdag is het op deze dag niet de gewoonte om elkaar kado’s te geven. Het draait puur en alleen om

Read more

Internationale vrouwendag

08 Mar 2024

Internationale vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld. Internationale vrouwendag is in de twintigste eeuw ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder andere op het gebied van arbeid en

Read more

Internationale dag van het geluk

20 Mar 2024

De internationale dag van het geluk (International Day of Happiness) wordt wereldwijd jaarlijks op 20 maart gevierd. Ingesteld door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2012.Op deze dag wordt het ‘gelukkigste land ter wereld’ bekendgemaakt in het World Happiness Report. Nederland staat de afgelopen jaren in

Read more

Bewust Veilig-dag

27 Mar 2024

Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra, Techniek Nederland en OnderhoudNL hebben de handen ineen geslagen om één dag per jaar Bewust Veilig te zijn. De motivatie is dat iedereen aan het eind van de werkdag weer gezond en veilig naar huis moet kunnen en

Read more

Wandel naar je werk dag

04 Apr 2024

Op donderdag 4 april 2024 vindt de zesde editie van de ‘Wandel naar je Werk-dag’ plaats. De ‘Wandel naar je Werk-dag’ wordt sinds 2016 op de eerste donderdag van april georganiseerd door Wandelnet en is een nationale campagne die oproept om (een deel van de

Read more

Wereldgezondheidsdag

07 Apr 2024

Met de wereldgezondheidsdag – ieder jaar op 7 april – vraagt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO = World Health Organization) aandacht voor gezondheid en ziektes in de wereld.In veel landen zijn ziektes als aids niet bespreekbaar. Het taboe heeft de ziekte epidemisch gemaakt. In landen waar het doorbroken is

Read more

Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk

28 Apr 2024

28 april is door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) uitgeroepen als jaarlijkse ‘Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk’ (World Day for Safety and Health at Work). Deze internationale dag focust op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Read more

Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

28 Apr 2024

28 april is door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) uitgeroepen als jaarlijkse ‘werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk’ (world day for safety and health at work). Deze internationale dag focust op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Helaas zijn bedrijfsongevallen en beroepsziekten aan de

Read more

Een RI&E in 7 stappen

30 Nov 2023

Minder dan 50 procent van de ondernemers heeft een RI&E. Terwijl deze voor ieder bedrijf verplicht is. Dus or, zet dit onderwerp op de agenda. Je kunt daarvoor het stappenplan in dit artikel gebruiken. Met een risico-inventarisatie en –evaluatie ofwel RI&E breng je alle arbeidsrisico’s