• Active Health Group
  • Organisational culture & policy
  • Employability &prevention
  • Absenteeism management

Healthy people in healthy organisations

‘Health is a value’, that is our vision at Active Health Group. Thanks to healthy employees, your organisation can achieve its goals, and health enables individual employees to develop themselves. In this vision on health, organizational culture and policy, employability and prevention, absenteeism management and damage reduction go together by increasing awareness and steering based on behaviour. Attention is paid to the dual responsibility of employee and employer for sustainable employability.

Focus on self-management, possibilities and influencing behaviour

We define health as ‘one’s ability to adapt and self-manage, in light of the physical, emotional and social challenges of life’. This definition stresses the individual’s resilience and the potential to become healthy and/or to feel healthy, even in case of illness. Increasing awareness and influencing behaviour are crucial, which is achieved through appealing to the individual’s own responsibility, activating intrinsic motivation, thinking in possibilities, objectification and de-medicalisation.

Consultancy organisation in health

Active Health Group is a consultancy organisation in health, certified for the occupational health and safety services certification scheme, ISO 9001 quality management system, ISO 27001 information security management and B Corporation, and adheres to ISO 14001 environmental management systems. Since 1996 we have been facilitating individual control, empowerment and behavioural change of individuals within the context and culture of the organisation. Our two hundred professionals are working nationwide, focusing on organisational policy, employability and prevention, absenteeism control and reduction of claims, with attention for the shared responsibility of employee and employer. By focusing on a person’s natural abilities, every individual is capable of choosing health, happiness and sustainable employability. This way, we contribute to the resilience of the workforce in the Netherlands, productivity improvement, (absenteeism) cost reduction and risk control.

Effective comprehensive approach sustainable employability

We achieve sustainable employability together with our clients through our effective comprehensive approach of policy, tools and interventions in the areas of:

More information

Would you like more information? Call us via +31 88 – 286 60 55 or contact us through the contact form. We’d be happy to think along with you.

Nationale complimentendag

01 Mar 2021

De ‘nationale complimentendag’ draait om het geven van oprechte aandacht en het tonen van persoonlijke waardering. Twee ‘zaken’ die niet te koop zijn, maar de mens (juist daarom) wel het diepst raken.

Read more

Internationale vrouwendag

08 Mar 2021

Internationale vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld. Internationale vrouwendag is in de twintigste eeuw ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder andere op het gebied van arbeid en

Read more

Internationale dag van het geluk

20 Mar 2021

De internationale dag van het geluk (International Day of Happiness) wordt wereldwijd jaarlijks op 20 maart gevierd. Ingesteld door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2012.Op deze dag wordt het ‘gelukkigste land ter wereld’ bekendgemaakt in het World Happiness Report. Nederland staat de afgelopen jaren in

Read more

Wereldgezondheidsdag

07 Apr 2021

Met de wereldgezondheidsdag – ieder jaar op 7 april – vraagt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO = World Health Organization) aandacht voor gezondheid en ziektes in de wereld.In veel landen zijn ziektes als aids niet bespreekbaar. Het taboe heeft de ziekte epidemisch gemaakt. In landen waar het doorbroken is

Read more

Wandel naar je werk dag

08 Apr 2021

Wat in 2015 begon is nu een nationaal evenement dat al toe is aan haar 5e editie! De dag biedt iedereen de kans om lopen een keer uit te proberen als andere manier om je te verplaatsen en maakt je bewust van de voordelen van

Read more

Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

28 Apr 2021

28 april is door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) uitgeroepen als jaarlijkse ‘werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk’ (world day for safety and health at work). Deze internationale dag focust op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Helaas zijn bedrijfsongevallen en beroepsziekten aan de

Read more

Dag van de arbeid

01 May 2021

Aan de 1 mei-viering  ligt de invoering van de achturige werkdag ten grondslag. De grondtoon van de Dag van de Arbeid is tegenwoordig het gevoel van internationale verbondenheid.

Read more

Dag van de eerlijke handel

08 May 2021

Duurzame en eerlijke handel draagt bij aan de gezondheid van mens en milieu. Op de dag van de eerlijke handel wordt stilgestaan bij het feit dat aandacht voor gezondheid in de hele keten nog geen vanzelfsprekendheid is. Wist je dat: Bijna 50 miljoen mensen slachtoffer

Read more

Dag van de verpleging

12 May 2021

De Dag van de verpleging wordt door veel mensen ook wel de dag van de zorg genoemd. Op deze dag, de verjaardag van de wereldberoemde Engelse verpleegster Florence Nightingale (12 mei), worden alle medewerkers in de zorgsector in het zonnetje gezet.

Read more

Fiets naar je werk dag

27 May 2021

De ‘fiets naar je werk dag’ brengt op een goede en leuke manier het zakelijk fietsen onder de aandacht. De doelstelling is dan ook om op deze dag zoveel mogelijk werknemers op de fiets naar het werk te laten komen.

Read more

Rapport ‘Beroepsziekten in beeld’ gepubliceerd

25 Feb 2021

Niet alleen de onzichtbaarheid van beroepsziekten maar ook het onbenut laten van kansen om te leren van beroepsziekten leiden ertoe dat er te weinig invulling wordt gegeven aan de preventie van beroepsziekten. Dat blijkt uit het rapport ‘Beroepsziekten in beeld’, een dubbel-rapport van de Inspectie