• Active Health Group
  • Organisational culture & policy
  • Employability &prevention
  • Absenteeism management

Healthy people in healthy organisations – Managing employability

Healthy people in healthy organizations‘, that is the vision from which we support clients:

  • Your organization can achieve its objectives thanks to healthy employees.
  • Health enables the individual employee to develop.

Three pillars

We help employees and employers to jointly give substance to the individual’s control over his or her employability and vitality via the three pillars of sustainable employability:

Our 200 or so professionals focus on: addressing personal responsibility, awareness development, intrinsic motivation, thinking in terms of possibilities, unravelling and objectifying causes.

Consultancy in health and sustainable employability, also health and safety service

We are an advisory organization in health and sustainable employability, also an occupational health and safety service. Since 1996, we have been facilitating Organizations in self-management, empowerment and influencing behaviour of the individual and creating a healthy Organizational context. In this way, we contribute to sustainable employability in the Netherlands, to productivity improvement, to (absenteeism) cost savings and to risk management. We are certified for the Certification Scheme for Occupational Health and Safety, ISO 9001 quality, ISO 27001 information security and B Corporation, and we work according to ISO 14001 environmental management.

Non-binding advice

Would you like more information or advice without obligation? Call us at +31 (0) 88 – 286 60 55 or fill in the contact form. We would be happy to think along with you.

Fiets naar je werk dag

19 May 2022

De ‘fiets naar je werk dag’ brengt op een goede en leuke manier het zakelijk fietsen onder de aandacht. De doelstelling is dan ook om op deze dag zoveel mogelijk werknemers op de fiets naar het werk te laten komen.

Read more

Werelddag zonder tabak

31 May 2022

Werelddag zonder tabak (internationaal: world no tobacco day) is wereldwijd initiatief van de lidstaten van de World Health Organization (WHO). De werelddag is opgericht in 1987 en vindt jaarlijks plaats op 31 mei. Het is bedoeld om wereldwijd de aandacht te vestigen op de wijdverbreide prevalentie van roken en de negatieve effecten daarvan op

Read more

Wereldmilieudag

05 Jun 2022

De inzet is om overheden en bevolking stil te laten staan bij ons milieu. Deze speciale dag moet het bewustzijn hierover verbeteren. Er is voor 5 juni gekozen omdat op die dag in 1972 de internationale milieuconferentie begon die ook bekendstaat als het United Nations Environment Programme. Elk jaar organiseert een bepaalde gaststad in steeds weer een

Read more

20-24 juni Week van de RI&E

20 Jun 2022

Als organisatie met personeel in dienst heeft u vanuit de Arbowet de plicht een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) met plan van aanpak te hebben. In de jaarlijkse Week van de RI&E (20-24 juni) krijgt dit extra aandacht. Iedere organisatie is echter uniek qua risico’s

Read more

Duurzame dinsdag

06 Sep 2022

De eerste dinsdag van september is ‘duurzame dinsdag’. Een dag waarop duurzame ideeën en initiatieven een podium krijgen in politiek Den Haag. Het kabinet neemt op deze dag de ‘Duurzame Dinsdag-koffer’ in ontvangst met honderden duurzame ideeën en initiatieven.

Read more

Wereldalfabetiseringsdag

12 Sep 2022

Een dag waarop het een ideaal moment is om aandacht te vragen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Nederland telt 250.000 analfabeten en 1,3 miljoen laaggeletterden of zogenaamde functioneel analfabeten; dit houdt in dat men weliswaar in staat is bijvoorbeeld de eigen naam te schrijven en/of om

Read more

Internationale dag van de vrede

21 Sep 2022

De Verenigde Naties riepen de dag uit in 1981,  ‘omdat oorlogen beginnen in de hoofden van mensen, is het in de hoofden van mensen waar de verdediging van de vrede dient te beginnen’. Deze dag staat in het teken van geweldloosheid en wapenstilstand. Vrede draagt

Read more

Week tegen Eenzaamheid 29 september – 6 oktober 2022

29 Sep 2022

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Bij eenzaamheid voelen mensen het gemis van verbondenheid met anderen. In de Week tegen Eenzaamheid vragen we aandacht voor dit probleem en zeggen we: kom erbij! Want eenzaamheid aanpakken begint met het leggen van contact. Kijk

Read more

Diversity Day

04 Oct 2022

Pas wanneer je jezelf bent, kun je je talenten optimaal benutten. Niet alleen op je werk, maar overal en altijd. Als er ruimte is voor de ander, kan iedereen een unieke bijdrage leveren. Zo vormen we samen een sterk geheel. Meer informatie op de officiële

Read more

Internationale dag van het handen wassen

15 Oct 2022

Handen goed wassen lijkt iets normaals en misschien vrij onbelangrijk. Maar dat is het niet. Goed je handen wassen is niet alleen een kwestie van goede hygiëne, het kan verspreiding van bacteriën en daardoor ziekten voorkomen. De WHO World Health Organization heeft deze dag ingesteld

Read more

Verzuimmanagement: het stoplichtmodel als leidraad

11 May 2022

Het ziekteverzuim is hoog en de arbeidsmarkt is ook nog eens krapper dan ooit. Als werkgever je verzuim terugdringen is daarom zeker nu belangrijk. Dan helpt het als je weet wanneer je wat moet doen. Het stoplichtmodel is daarvoor een goede leidraad. Dat model onderscheidt