• Active Health Group
  • Health and luck management
  • Health and safety services
  • Lifestyle care / Medical examinations
  • Mobility

CONTROL OF HEALTH, ABSENTEEISM AND DURABLE EMPLOYABILITY!

‘Health is a value’, that is our vision at Active Health Group. Thanks to healthy employees, your organisation can achieve its goals, and health enables individual employees to develop. In this contemporary vision of durable employability, organisation policy, prevention and employability, absenteeism control and reduction of claims go hand in hand, because of increased awareness and directed behaviour.

Focus on own control, possibilities and influencing behaviour

We define health as ‘the ability of people to take control when facing the physical, emotional and social challenges of life’. Every human has the resilience to be or become healthy and lucky even when he or she is ill. The individual’s own responsibility is central to this.

Choosing health, luck and sustainable deployment

We define health as ‘the capacity for people in be in control, in light of the physical, emotional and social challenges of life’. Every person has enough resilience in them to be or become healthy and happy, even in case of sickness. Behavioural change is needed, and this achieved through: appealing to individuals’ own responsibility, activating intrinsic motivation, thinking in possibilities and de-medicalisation.

Driving health, happiness and durable employability

As an advice organisation in health, we have been facilitating individual control, empowerment and behavioural change of individuals within the specific context and culture of the organisation for 25 years. Our two hundred professionals are working nationwide, focusing on organisation policy, prevention and employability, treatment and reintegration, with attention for the shared responsibilities of employee and employer. By connecting with people’s natural abilities, every individual is capable of choosing health, happiness and durable employability. This way, we contribute to the resilience of the workforce in the Netherlands, productivity improvement, (absenteeism) cost reduction and risk control.

Effective comprehensive approach

We achieve control of health, absenteeism and durable employability together with our clients, through our effective comprehensive approach in the areas of:

Noncommittal advice

Would you like noncommittal advice? Call us via +31 88 – 286 60 55 or send an email to info@activehealthgroup.nl [contact form]. We will happily think along with you.

Nationale Complimentendag

01 Mar 2020

De Nationale Complimentendag draait om het geven van oprechte aandacht en het tonen van persoonlijke waardering. Twee ‘zaken’ die niet te koop zijn, maar de mens (juist daarom) wel het diepst raken.

Read more

Internationale Dag van de Slaap

13 Mar 2020

Ieder jaar op deze dag aandacht aan slaapproblemen, zoals slapeloosheid. Dit is nodig, omdat een derde van de volwassen Nederlanders wel eens slaapproblemen heeft en rond de 10% van de Nederlanders last heeft van chronische slapeloosheid. Op deze dag staan slapen en zaken die met slapen

Read more

Week van Zorg en Welzijn (16-21 maart)

16 Mar 2020

De Week van Zorg en Welzijn vindt plaats van 12 t/m 17 maart 2018. Honderden zorg en welzijnsorganisaties openen tijdens deze week hun deuren om aan Nederland te laten zien hoe het er aan toegaat op de werkvloer. Neem een kijkje bij het verzorgingshuis om

Read more

Internationale Dag van het Geluk

20 Mar 2020

De Verenigde Naties heeft 20 maart uitgeroepen tot de internationale dag van het geluk. Het doel: geluk promoten als universeel doel en verlangen in de levens van mensen overal ter wereld.

Read more

Congres ‘Zorg voor innoveren’

02 Apr 2020

Om het opschalen van innovatie te stimuleren organiseert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op 2 april 2020 het InnovatieFest Samen zorgen voor de toekomst. Hier gaan we samen met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren aan de slag om innovaties verder te brengen. Wil je op de hoogte gehouden

Read more

Congres van Vereniging Arts en Leefstijl

03 Apr 2020

Centrale thema’s Onze zorg staat onder enorme druk. Toename van chronische aandoeningen, stijgende kosten en hoge werkdruk voor zorgprofessionals; er moet iets gaan veranderen! Een groot deel van de ziektelast kan worden voorkomen door verbetering van de zorg rondom voeding en leefstijl. Maar, hoe kunnen

Read more

Nederlandse Coeliaki Dag

04 Apr 2020

In de maand mei vindt de Coeliakiemaand plaats. In deze maand vraagt de stichting samen met een groep bloggers aandacht voor coeliakie. En dat is hard nodig, want naar schatting heeft 1 op de 100 Nederlanders coeliakie, maar lang niet iedereen daarvan heeft een diagnose.

Read more

Wereldgezondheidsdag (VN)

07 Apr 2020

Met deze dag, ieder jaar op 7 april, vraagt de WHO, de World Health Organization, aandacht voor gezondheid en ziektes in de wereld. In veel landen zijn ziektes als aids niet bespreekbaar. Het taboe heeft de ziekte epidemisch gemaakt. In landen waar het doorbroken is loopt

Read more

Dag van de Gezonde Schoolkantine

16 Apr 2020

Iedere derde dinsdag in april is de dag van De Gezonde Schoolkantine. Een gezonde schoolkantine is een belangrijke factor in het gezonder maken van de eetomgeving van jongeren. Willen we dat zij gezonder leven, dan is het belangrijk dat zij ook op school gezond kunnen

Read more

Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk

28 Apr 2020

28 april is door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) uitgeroepen als jaarlijkse ‘Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk’ (World Day for Safety and Health at Work). Deze internationale dag focust op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Read more

Commissie Heerts: maak werk van preventie en erkenning

28 May 2020

Investeer in een betere preventie om beroepsziekten te voorkomen en maak het voor werkenden met een beroepsziekte mogelijk om snel en zonder hoge drempels maatschappelijke erkenning te krijgen voor het feit dat ze ziek zijn geworden door hun werk, als gevolg van het werken met