• Active Health Group
  • Health and luck management
  • Health and safety services
  • Lifestyle care / Medical examinations

Healthy people in healthy organisations

‘Health is a value’, that is our vision at Active Health Group. Thanks to healthy employees, your organisation can achieve its goals, and health enables individual employees to develop themselves. In this vision on health, organisational culture and policy, employability and prevention, absenteeism control and reduction of claims go hand in hand, because of increased awareness and focus on influencing behaviour, paying attention to the shared responsibility of employee and employer for sustainable employability.

Focus on self-management, possibilities and influencing behaviour

We define health as ‘one’s ability to adapt and self-manage, in light of the physical, emotional and social challenges of life’. This definition stresses the individual’s resilience and the potential to become healthy and/or to feel healthy, even in case of illness. Increasing awareness and influencing behaviour are crucial, which is achieved through: appealing to the individual’s own responsibility, activating intrinsic motivation, thinking in possibilities, objectification and demedicalisation.

Consultancy organisation in health

Active Health Group is a consultancy organisation in health, certified for the occupational health and safety services certification scheme, ISO 9001 quality management system, ISO 27001 information security management and B Corporation, and adheres to ISO 14001 environmental management systems. Since 1996 we have been facilitating individual control, empowerment and behavioural change of individuals within the context and culture of the organisation. Our two hundred professionals are working nationwide, focusing on organisational policy, employability and prevention, absenteeism control and reduction of claims, with attention for the shared responsibility of employee and employer. By focusing on a person’s natural abilities, every individual is capable of choosing health, happiness and sustainable employability. This way, we contribute to the resilience of the workforce in the Netherlands, productivity improvement, (absenteeism) cost reduction and risk control.

Effective comprehensive approach sustainable employability

We achieve sustainable employability together with our clients through our effective comprehensive approach of policy, tools and interventions in the areas of:

More information

Would you like more information? Call us via +31 88 – 286 60 55 or contact us through the contact form. We’d be happy to think along with you.

Dag van de mantelzorg

10 Nov 2020

Op deze dag laten we zien dat heel Nederland mantelzorgers waardeert. Ruim twintig jaar geleden nam MantelzorgNL het initiatief voor de dag van de mantelzorg, inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerende activiteit. Overal in het land worden activiteiten georganiseerd en ontvangen mantelzorgers (in welke vorm

Read more

Wereldgehandicaptendag

03 Dec 2020

De wereldgehandicaptendag draait om het leggen van verbindingen tussen mensen met en zonder beperking. Gemeenten, sportverenigingen, welzijnsorganisaties, culturele instellingen, maar ook individuele inwoners, ondernemers, wetenschappers en politici slaan de handen ineen en organiseren gezamenlijk allerlei activiteiten. Op 3 december besteedt Nederland weer uitgebreid aandacht aan

Read more

Dag van de mensenrechten

10 Dec 2020

De dag van de mensenrechten wordt elk jaar gevierd op 10 december omdat op die dag in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen door de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De viering werd ingesteld in 1950 nadat de vergadering alle landen die lid waren van

Read more

Warmetruiendag

05 Feb 2021

De ‘Warmetruiendag’ wordt jaarlijks op of rond 16 februari gehouden, de verjaardag van het Kyotoprotocol. Dat is de dag waarop in 2005 de Kyoto-overeenkomst in werking trad. De bedoeling van het Kyoto protocol is om de uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, wereldwijd te

Read more

Nationale complimentendag

01 Mar 2021

De ‘nationale complimentendag’ draait om het geven van oprechte aandacht en het tonen van persoonlijke waardering. Twee ‘zaken’ die niet te koop zijn, maar de mens (juist daarom) wel het diepst raken.

Read more

Internationale vrouwendag

08 Mar 2021

Internationale vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld. Internationale vrouwendag is in de twintigste eeuw ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder andere op het gebied van arbeid en

Read more

Internationale dag van het geluk

20 Mar 2021

De internationale dag van het geluk (International Day of Happiness) wordt wereldwijd jaarlijks op 20 maart gevierd. Ingesteld door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2012.Op deze dag wordt het ‘gelukkigste land ter wereld’ bekendgemaakt in het World Happiness Report. Nederland staat de afgelopen jaren in

Read more

Wereldgezondheidsdag

07 Apr 2021

Met de wereldgezondheidsdag – ieder jaar op 7 april – vraagt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO = World Health Organization) aandacht voor gezondheid en ziektes in de wereld.In veel landen zijn ziektes als aids niet bespreekbaar. Het taboe heeft de ziekte epidemisch gemaakt. In landen waar het doorbroken is

Read more

Wandel naar je werk dag

08 Apr 2021

Wat in 2015 begon is nu een nationaal evenement dat al toe is aan haar 5e editie! De dag biedt iedereen de kans om lopen een keer uit te proberen als andere manier om je te verplaatsen en maakt je bewust van de voordelen van

Read more

Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

28 Apr 2021

28 april is door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) uitgeroepen als jaarlijkse ‘werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk’ (world day for safety and health at work). Deze internationale dag focust op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Helaas zijn bedrijfsongevallen en beroepsziekten aan de

Read more

Masterclass Inzicht in verzuim – 17 november a.s.

19 Oct 2020

Vraagt u zich weleens af bij verzuim: wat moet ik doen? Handel ik juist? Hoe kan ik inzetbaarheid (preventief) verhogen? Krijg antwoord op deze vragen tijdens onze interactieve online masterclass Inzicht in verzuim op 17 november a.s. waar uw eigen casuïstiek kunt inbrengen. Docent is