• Active Health Group
  • Health and luck management
  • Health and safety services
  • Lifestyle care / Medical examinations

CONTROL OF HEALTH, ABSENTEEISM AND DURABLE EMPLOYABILITY!

‘Health is a value’, that is our vision at Active Health Group. Thanks to healthy employees, your organisation can achieve its goals, and health enables individual employees to develop. In this contemporary vision of durable employability, organisation policy, prevention and employability, absenteeism control and reduction of claims go hand in hand, because of increased awareness and directed behaviour.

Focus on own control, possibilities and influencing behaviour

We define health as ‘the ability of people to take control when facing the physical, emotional and social challenges of life’. Every human has the resilience to be or become healthy and lucky even when he or she is ill. The individual’s own responsibility is central to this.

Choosing health, luck and sustainable deployment

We define health as ‘the capacity for people in be in control, in light of the physical, emotional and social challenges of life’. Every person has enough resilience in them to be or become healthy and happy, even in case of sickness. Behavioural change is needed, and this achieved through: appealing to individuals’ own responsibility, activating intrinsic motivation, thinking in possibilities and de-medicalisation.

Driving health, happiness and durable employability

As an advice organisation in health, we have been facilitating individual control, empowerment and behavioural change of individuals within the specific context and culture of the organisation for 25 years. Our two hundred professionals are working nationwide, focusing on organisation policy, prevention and employability, treatment and reintegration, with attention for the shared responsibilities of employee and employer. By connecting with people’s natural abilities, every individual is capable of choosing health, happiness and durable employability. This way, we contribute to the resilience of the workforce in the Netherlands, productivity improvement, (absenteeism) cost reduction and risk control.

Effective comprehensive approach

We achieve control of health, absenteeism and durable employability together with our clients, through our effective comprehensive approach in the areas of:

Noncommittal advice

Would you like noncommittal advice? Call us via +31 88 – 286 60 55 or send an email to info@activehealthgroup.nl [contact form]. We will happily think along with you.

Duurzame dinsdag

01 Sep 2020

De eerste dinsdag van september is ‘Duurzame Dinsdag’. Een dag waarop duurzame ideeën en initiatieven een podium krijgen in politiek Den Haag. Het kabinet neemt op deze dag de ‘Duurzame Dinsdag-koffer’ in ontvangst met honderden duurzame ideeën en initiatieven uit alle hoeken van de samenleving. In 2020

Read more

Wereld Suïcide Preventie Dag

10 Sep 2020

Internationale Dag ter voorkoming van Zelfdoding. Op 10 september is het ‘Wereld Suïcide Preventie Dag’ (World Suicide Prevention Day). Op deze dag wordt er wereldwijd aandacht gevraagd voor de preventie van zelfdoding en voor geestelijke gezondheidsproblemen.

Read more

Nationale Sportweek 18-27 september 2020

18 Sep 2020

Dat sport je fitter maakt weten we allemaal. Maar het geeft je ook meer zelfvertrouwen. Het maakt je socialer. Sport verbroedert. Het creëert nieuwe vriendschappen. Op het veld. Maar ook ernaast. Sport haalt het beste in mensen naar boven. Het leert je grenzen stellen. En

Read more

Wereld Alzheimer dag

21 Sep 2020

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties heeft 21 september uitgeroepen tot Wereld Alzheimer Dag (World Alzheimer’s Day). Op deze dag wordt extra aandacht besteed aan dementie. Sinds 1994 alarmeert deze internationale dag overheden en beleidsbepalers over dementie als een ernstige gezondheidskwestie omdat de wereld vergrijst. Kijk

Read more

21-25 september Week van de RI&E

21 Sep 2020

Een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) inclusief Plan van aanpak is wettelijk verplicht (artikel 5 Arbeidsomstandighedenwet) voor iedere organisatie met personeel in dienst. Dit zijn ook uitzendkrachten, stagiaires, vrijwilligers, inhuurkrachten et cetera. Uit een goed opgestelde, recente RI&E met gedegen Plan van aanpak om waargenomen

Read more

Week tegen Eenzaamheid 01 – 8 oktober 2020

01 Oct 2020

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Bij eenzaamheid voelen mensen het gemis van verbondenheid met anderen. In de Week tegen Eenzaamheid vragen we aandacht voor dit probleem en zeggen we: kom erbij! Want eenzaamheid aanpakken begint met het leggen van contact. Kijk

Read more

Wereld Osteoporose dag

20 Oct 2020

Wereld Osteoporose Dag richt zich op het informeren over de ziekte osteoporose en het bewust maken bij mensen hoe de ziekte voorkomen kan worden. Met het toenemende aantal landen elk jaar, hoopt de Internationale Osteoporose Stichting de ziekte veel aandacht te geven onder de bevolking.

Read more

Wereld Psoriasis dag

29 Oct 2020

Elk jaar wordt in oktober aandacht gevraagd voor psoriasis. Wereldwijd staan er mensen stil bij de huidaandoening die voorkomt bij 125 miljoen mensen. Door het delen van kennis en het ophalen van donaties, wordt er gestreefd naar meer bewustwording en een verbetering in de kwaliteit van leven voor

Read more

Wereld Gehandicapten dag

03 Dec 2020

De Wereld Gehandicapten Dag draait om het leggen van verbindingen tussen mensen met en zonder beperking. Gemeenten, sportverenigingen, welzijnsorganisaties, culturele instellingen, maar ook individuele inwoners, ondernemers, wetenschappers en politici slaan de handen ineen en organiseren gezamenlijk allerlei activiteiten. Op 3 december besteedt Nederland weer uitgebreid aandacht

Read more

Preventie organiseren met handreiking van SER en Stichting van de Arbeid

10 Aug 2020

Werknemers, werkgevers en preventiemedewerkers zelf weten niet altijd goed wat een preventiemedewerker doet of hoort te doen. Preventiemedewerkers kunnen bijvoorbeeld risico’s in kaart brengen op de werkvloer, een aanspreekpunt zijn binnen het bedrijf over arbeidsomstandigheden, werknemers helpen bij een gezonde en veilige werkwijze, en onafhankelijk