Onderwijs

Onderwijs

Inzetbaarheid op duurzame wijze bevorderen vereist enerzijds dat de medewerker als individu over voldoende kennis beschikt (weten), een positieve grondhouding heeft (willen) en het gewenste gedrag kan vertonen (kunnen) om de regie op zijn inzetbaarheid te pakken. En vraagt anderzijds van de organisatie een gezonde cultuur, effectieve leiderschapsstijl en adequaat beleid die het individu faciliteren op zelfregie. Met ons onderwijsaanbod faciliteren wij op deze duale verantwoordelijkheid van medewerker en werkgever.

Voor leidinggevenden, HR-medewerkers, arboprofessionals en management kunt u denken aan trainingen als:

Voor medewerkers bieden wij onder meer:

Bovenstaande opsomming is zeker niet limitatief.

Vrijblijvend advies

Wilt u meer informatie of vrijblijvend advies? Bel ons op 088 – 286 60 55 of vul het contactformulier in. Wij denken graag met u mee.