13 maart 2024

OCTAS schetst scenario’s voor een beter stelsel arbeidsongeschiktheid

OCTAS heeft op 29 februari 2024 advies uitgebracht over hoe het stelsel van arbeidsongeschiktheid beter kan functioneren.

Het huidige stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid is in de loop der jaren flink complex(er) geworden. De prikkels om werknemers te activeren tot werkhervatting werken daardoor niet goed. Bovendien bevat het stelsel inmiddels onvoorziene hardheden en biedt het niet altijd voldoende inkomensbescherming. Ook de uitvoering heeft moeite met het huidige stelsel. Dit leidt onder andere tot grote achterstanden bij medische beoordelingen en herbeoordelingen.

De commissie heeft drie scenario’s uitgewerkt om het stelsel te verbeteren:
• huidig stelsel beter
• werk staat voorop
• basis voor werkenden.
Elke variant legt een eigen accent op de aanpak van de eerder gesignaleerde knelpunten.

Lees het volledige artikel op de site van awvn.nl en/of bekijk hier de samenvatting van de verschillende scenario’s uit het OCTAS-rapport.

Bron: Mathies, J.: ‘OCTAS schetst scenario’s voor een beter stelsel arbeidsongeschiktheid’, awvn.nl, 8 maart 2024.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier