Onderwijs

ONDERWIJS

Inzetbaarheid op duurzame wijze bevorderen vereist enerzijds dat de medewerker als individu over voldoende kennis beschikt (weten), een positieve grondhouding heeft (willen) en het gewenste gedrag kan vertonen (kunnen) om de regie op zijn inzetbaarheid te pakken. En vraagt anderzijds van de organisatie een gezonde cultuur, effectieve leiderschapsstijl en adequaat beleid die het individu faciliteren op zelfregie. Met ons onderwijsaanbod faciliteren wij op deze duale verantwoordelijkheid van medewerker en werkgever.

Bij ons onderwijs- en workshopaanbod gericht op organisatiecultuur, leiderschap en beleid kunt u denken aan trainingen als:

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies, meer informatie of heeft u een specifieke wens? Vul het contactformulier in of bel ons op
088 – 286 60 55.