18 januari 2023

Actieplan tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag

Het kabinet wil – samen met de samenleving en vele, verschillende organisaties – seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld aanpakken. Hiervoor is een actieplan opgesteld. Onder meer wet- en regelgeving, publiekscampagnes, het realiseren van een veilige werkomgeving, de rol van omstanders en goede hulpverlening moet dit maatschappelijke probleem bestrijden.

De voor werkgevers meest ingrijpende maatregel uit het actieprogramma is de aangekondigde wettelijke verplichting om een vertrouwenspersoon aan te wijzen. De huidige Arbeidsomstandighedenwet en het Arbobesluit verplichten werkgevers om arbeidsomstandighedenbeleid te voeren om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te voorkomen  dan wel te beperken. Onder PSA valt seksuele intimidatie, maar ook pesten, agressie en geweld, discriminatie en werkdruk. Werkgevers moeten hier aandacht aan besteden in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak. Op dit moment ligt er een initiatiefwetsvoorstel bij de Tweede Kamer dat werkgevers verplicht één of meer vertrouwenspersonen aan te wijzen. Het kabinet vindt dit een belangrijke eerste stap in de strijd tegen ongewenste omgangsvormen.

Lees het volledige artikel op de site van awvn.nl.

Bron: Nieuwsredactie: “Actieplan tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag”, awvn.nl, 17 januari 2023.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier