Voor werkgevers

Active portals verzorgt, faciliteert en ontwikkelt platforms vanuit de propositie “gezondheid is een waarde”. De inhoud van het platform is gericht op het individu en kan qua vormgeving in zowel een basisversie, als ook in een ‘white label’-versie worden aangeboden. In de White label-versie kan men het uiterlijk aanpassen aan een specifieke doelgroep waarbij de informatie, reclames en producten volledig afgestemd kunnen worden op deze doelgroep. Op deze eenvoudige wijze ontstaat op een volwaardig platform specifiek gericht op een bepaalde doelgroep.

Functionaliteiten

Profiel /Persoonlijke omgeving

Iedere gebruiker heeft op het platform een eigen profiel. Op basis van dit profiel wordt een overzichtelijk dashboard getoond. De waarden in het profiel zijn door de gebruiker zelf bij te houden zodat de gebruiker deze door de tijd kan monitoren en bijsturen. Het profiel en het dashboard helpen de gebruiker om op basis van eigen voorkeuren te werken aan verbetering van zijn of haar doelen. Naast de opslag van gegevens in het dashboard, kan de gebruiker extra informatie opslaan. Daarnaast heeft de gebruiker de beschikking over een persoonlijke bibliotheek met zijn eigen artikelen, videofilmpjes en apps.

Informatie

Het platform wordt gevuld met informatie over aan het hoofthema gerelateerde onderwerpen. Denk hierbij aan nieuwsitems, artikelen, blogs en filmpjes. De informatie wordt gekoppeld aan vrij te bepalen rubrieken. Deze rubrieken zijn flexibel in te delen en zijn op elk moment aan te passen. Op deze wijze kunnen alle facetten van het hoofdthema worden daarbij belicht, zodat de gebruiker altijd vindt wat hij zoekt. Ook kan de gebruiker (persoonlijk) worden geïnformeerd met nieuwsflitsen en nieuwsbrieven.

Het platform biedt toegang tot diverse communities via verschillende social media kanalen (twitter, facebook, etc). Op deze manier kunnen de eigen ervaringen gedeeld worden met anderen. Daarnaast heeft het platform de beschikking over een eigen forum waarin ervaringen uitgewisseld kunnen worden en vragen kunnen worden gesteld.

Deskundigen

Voor specifieke vragen verleent het platform toegang tot deskundige professionals. De professionals zijn landelijk verspreid, en zijn ook bereikbaar via een ‘Video Consult’ via internet. De juiste professional is dus altijd bereikbaar, onafhankelijk van de geografische afstand. Naast de screening op inhoudelijke kennis en ervaring, worden alle professionals beoordeeld door de gebruiker zelf. Iedere dienst of ieder contact kan worden afgesloten met een beoordeling door de gebruiker. Deze beoordelingen worden gebruikt ter evaluatie met de professional zodat de totale dienstverlening op een hoog niveau blijft.

Intelligente koppelingen

Om snel en intuïtief door de veelheid aan informatie te kunnen navigeren, is er een uitgebreide zoekfunctie. Ook zijn alle onderdelen op basis van rubrieken en specialisaties aan elkaar gekoppeld. Hierdoor kan met één klik worden doorgeschakeld van een informatie-item naar een deskundige met daaraan gerelateerde kennis en kunde, maar ook naar een app, product of relevante (instructie)filmpjes die binnen die categorie vallen.

Webwinkel/Store

Tevens biedt het platform vanuit een webstore zowel diensten als producten aan. Naast de diensten van de professionals kan de gebruiker hier terecht voor hulpmiddelen, boeken of apparaten, tegen zeer aantrekkelijke kortingen. Ook hier is weer de integrale rubricering toegepast zodat vrijwel direct de gewenste productcategorie gevonden wordt. Naast de rubricering wordt tevens onderscheid gemaakt naar kenmerken als Fair Trade, MVO en natuurlijk (biologisch) geproduceerd.

De verkregen korting wordt toegevoegd aan de persoonlijke portemonnee van de gebruiker en kan worden ingezet voor de aanschaf van eerder genoemde hulpmiddelen, boeken etc. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dit bedrag uit te keren aan de gebruiker.

Reclame en advertenties

Het platform biedt meerdere mogelijkheden om te adverteren d.m.v. banners en advertentieblokken. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om d.m.v. advertorials specifieke producten of diensten aan te bieden aan de gebruikers

Kwaliteit

De kwaliteit en de tevredenheid over zowel het platform als de diensten wordt gemeten en aangepast aan de hand van continue metingen. De gebruiker heeft bij ieder onderdeel de gelegenheid zijn of haar mening te geven, en suggesties te doen voor verbeteringen. Deze worden verwerkt in de ontwikkeling van het platform, en in geval diensten met de betreffende professional teruggekoppeld. Het platform is ontwikkeld volgens de laatste stand der techniek en voldoet aan alle kwaliteits- en beveiligingskenmerken en privacyrichtlijnen, waaronder aanmelding bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Om een duidelijk voorbeeld te geven van de toepassingsmogelijkheden van een platform van Active Portals is hieronder het Active Healthy Platform nader beschreven. Om daarnaast een goed beeld te krijgen van hoe het Active Healthy Platform er in de praktijk uitziet is het mogelijk om via de website
www.activehealthy.nl de demo-omgeving te bekijken.

Linksboven op de homepage staat hiervoor een instructie. De demoversie is te openen door:

Gebruikersnaam: demo
Wachtwoord: demo