31 oktober 2023

Arbovisie 2040: gezond en veilig werken, nu en in de toekomst

Vandaag is de Arbovisie 2040 gepubliceerd. Hierin stelt het kabinet een aantal oplossingsrichtingen voor om een fundamentele verandering te bereiken in de manier waarop werkgevers, werknemers en de overheid omgaan met arbeidsomstandigheden. Dat is hard nodig. Jaarlijks overlijden in Nederland namelijk 4100 mensen als gevolg van blootstelling aan belastende factoren op het werk. Het kabinet wil dat niemand meer ziek wordt of overlijdt door slechte arbeidsomstandigheden.

Het doel van de Arbovisie 2040 is om ervoor te zorgen dat werkenden in Nederland zo gezond en veilig mogelijk werken en geen gezondheidsklachten door hun werk krijgen, ook niet na hun pensioen. 

De belangrijkste knelpunten voor gezond en veilig werken zijn:

  • Arbobeleid gericht op preventie van arbeidsrisico’s: Er zijn knelpunten bij het in kaart brengen van arbeidsrisico’s. Ook ontbreken passende preventieve maatregelen door werkgevers.
  • Uitvoering van arbobeleid op de werkvloer: Er zijn knelpunten bij het effectief uitvoeren van de verplichtingen voor gezond en veilig werken tijdens het werk of in het werkproces.
  • Bijstellen van arbobeleid: Er zijn knelpunten bij het bijstellen van preventieve maatregelen. Monitoren, feedback geven en evalueren op zowel nationaal als op werkgeversniveau is nodig. Ook knelt het bij de toegankelijkheid en beschikbaarheid van kennis. En bij het toezicht en handhaving.

Lees het volledige artikel op de site van arboportaal.nl en/of download ‘SZW Arbovisie 2040’ en/of lees hier de Kamerbrief.

Bron: Nieuwsredactie: ‘Arbovisie 2040: gezond en veilig werken, nu en in de toekomst’, arboportaal.nl, 31 oktober 2023.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier