18 juni 2020

Preventief medisch onderzoek (PMO) verplicht?

Is een preventief medisch onderzoek verplicht? Ja, zegt de Arbeidsomstandighedenwet artikel 18: “De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken”.

Met een PMO of PAGO (preventief arbeidsgeneeskundige onderzoek) breng je als organisatie de gezondheidssituatie van de medewerkers en – op basis van geanonimiseerde data – de organisatie in kaart. Door gericht te faciliteren op gezondheid voelen medewerkers zich veerkrachtiger en komt hun duurzamere inzetbaarheid, gezonde arbeidsproductiviteit en lager ziekteverzuim de organisatie ten goede. Het PMO of PAGO dient aan te sluiten op de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) van de organisatie.

Preventief medisch onderzoek 2.0

Voor veel organisaties sluit een integrale gezondheidscheck mét aandacht voor de psychosociale arbeidsbelasting goed aan bij hun RI&E. Deze integrale gezondheidscheck, ook wel preventief medisch onderzoek (PMO) 2.0 genoemd, dankt zijn effectiviteit aan de combinatie van onderstaande elementen:

  • Integrale bewustwording werkvermogen: uw medewerkers krijgen inzicht in hun fysieke, mentale én sociale werkvermogen
  • Activatie zelfregie: uw medewerkers worden gestimuleerd om zelf met de bevindingen aan de slag te gaan door onder meer een motiverende interviewtechniek en persoonlijk advies
  • Groepsanalyse: optioneel, een geanonimiseerde rapportage geeft u als werkgever inzicht in het werkvermogen en uitvalrisico’s op (sub)groepsniveau.
  • Flexibiliteit: eenvoudig op maat te maken voor uw organisatiespecifieke vraagstukken

Uiteraard is privacy gegarandeerd: alleen de individuele medewerker krijgt inzicht in de uitkomsten. De vragenlijst en onderzoeksuitslagen worden in een beveiligde omgeving bewaard.

Individuele preventieve gezondheidscheck

Dit PMO 2.0 is een individuele preventieve gezondheidscheck die bestaat uit de volgende elementen:

  • Integrale leefstijltest: geeft inzicht in de huidige balans over zes leefstijlgebieden
  • Vragenlijst inzetbaarheid: wetenschappelijk gevalideerd, geeft totaalbeeld van de inzetbaarheid over vijf domeinen.
  • Biometrie: lengte, gewicht, BMI, bloeddruk
  • Bloedonderzoek: cholesterol- en glucosegehalte (vingerprik)
  • Vraaggesprek: motivational interviewing door een leefstijldeskundige
  • Persoonlijk advies: samenvattende onderzoeksrapportage met persoonsgebonden advies

Bij organisaties met voldoende deelnemende medewerkers kunnen de uitkomsten bovendien geanonimiseerd worden tot een groepsrapportage. Dat rapport geeft u op (sub)groepniveau inzicht in het werkvermogen en uitvalrisico’s zodat op basis van concrete informatie keuzes over beleid en interventies gemaakt kunnen worden.

Meer informatie

Geïnteresseerd in een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) 2.0? Bel ons op 088 – 286 60 55 of vul het contactformulier in. Wij voorzien u graag van passend advies.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier