Nieuws: 24 mrt 2021

AVG en de omgang met gezondheidsgegevens van medewerkers in geval van ziekte

Het ministerie van SZW deed onderzoek naar de omgang met gezondheidsgegevens van zieke medewerkers en de AVG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer recentelijk per brief geïnformeerd over de uitvraag die onder stakeholders is gedaan.

Eén van de conclusies is dat zowel de uitvoerders (bedrijfs- en verzekeringsartsen, arbodiensten en verzekeraars) als sociale partners constateren dat met de start van de AVG het bewustzijn voor goede omgang met privacy en persoonsgegevens is versterkt. Maar de regelgeving maakt sommige situaties wel ingewikkelder in relatie tot andere wettelijke verplichtingen van de werkgever. Werkgevers en professionals zouden meer ‘krampachtig’ handelen en bang zijn om fouten te maken. Door een aantal van de stakeholders wordt de wetgeving als ‘belemmerend’ omschreven.

Een vervolgstap zal zijn dat het ministerie van SZW samen met de sociale partners de gepubliceerde uitleg nog praktischer en toegankelijker gaat maken voor werkgever en medewerker.

Lees de volledige Kamerbrief op de site van Rijksoverheid.nl

Bron: Redactie, “Samenvatting inzendingen uitvraag AVG en gegevensverwerking zieke werknemers”, rijksoverheid.nl, 3 maart 2021.