Bedrijfs Maatschappelijk Werk

Bedrijfs Maatschappelijk Werk

Als de prestaties op het werk teruglopen en het functioneren niet meer zo goed gaat als gevolg van privé-omstandigheden, problemen op of met het werk zelf, is begeleiding en advies bedrijfsmaatschappelijk medewerker de gepaste oplossing.

Wacht niet te lang. Snel ingrijpen in negatieve processen is essentieel omdat conflicten en problemen die te lang blijven liggen ondergronds gaan en daar verder woekeren. Escalatie van problemen en knelpunten kan worden voorkomen door vroegtijdig deskundige hulp in te roepen.

De begeleiding is er vooral op gericht om de medewerker te leren omgaan met en oplossen van het probleem. De aanpak is praktisch; de medewerker zo snel mogelijk terug brengen in het normale ritme en te zorgen dat het werk weer opgepakt kan worden. Het aantal gesprekken is dan ook meestal beperkt. Indien nodig, betrekken we ook anderen bij de begeleiding, bijvoorbeeld de direct leidinggevende of partner. Bij conflicten en rouwverwerking worden gerichte behandelmethodes toegepast voor de begeleiding.

De medewerker kan op eigen initiatief of door verwijzing van een bedrijfsarts een beroep doen op bedrijfsmaatschappelijk werk.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=qJzzRl7PX5E#t=6

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier