25 oktober 2019

Boetes Arbeidstijdenwet aangepast

Onlangs is een aantal regels rond Arbeidstijden gewijzigd. Het gaat om nieuwe regels voor kinderarbeid en nachtarbeid. Daarnaast gaat het om de manier van handhaving door de Inspectie SZW en een aanpassing van het begrip ‘week’. Dit alles is vastgelegd in de gewijzigde Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet. Waarom deze aanpassing?

In de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit is vastgelegd op welke wijze een boete wordt vastgesteld bij overtreding van de Arbeidstijdenwet (Atw). Bij het handhaven van deze beleidsregel is gebleken dat er aanpassingen nodig waren. Dit om de boetes beter te laten aansluiten bij de ernst van de overtreding en de mate waarin de overtreding de persoon of partij verweten kunnen worden. De Beleidsregel is op vier punten aangepast.

Dit zijn de vier aanpassingen:
1. Bij het uitdelen van boetes is er een verschil tussen ouders/verzorgers en de werkgever.
Als een kind verboden werk doet waardoor er voor dat kind een gevaarlijke situatie ontstaat, wordt er momenteel direct een boeterapport opgemaakt tegen zowel de ouders als de werkgevers. Maar doorgaans zijn ouders niet op de werkvloer aanwezig. Of hebben ze geen toestemming gegeven voor de risicovolle werkzaamheden (bijv. werken met een snijmachine). Dan kan hun de overtreding ook niet verweten worden. Daarom is de Beleidsregel boeteoplegging nu zo aangepast dat ouders in dat geval alleen een waarschuwing opgelegd krijgen.

Lees het volledige artikel op de website van de Arbo Online.

Bron: Redactie, “Boetes Arbeidstijdenwet aangepast”, Arbo-online.nl, 09-10-2019

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier