28 mei 2020

Commissie Heerts: maak werk van preventie en erkenning

Investeer in een betere preventie om beroepsziekten te voorkomen en maak het voor werkenden met een beroepsziekte mogelijk om snel en zonder hoge drempels maatschappelijke erkenning te krijgen voor het feit dat ze ziek zijn geworden door hun werk, als gevolg van het werken met gevaarlijke stoffen. Die erkenning bestaat uit een algemene financiële tegemoetkoming. Dat adviseert de Commissie vergemakkelijking schadeafhandeling beroepsziekten in haar rapport ‘Stof tot nadenken’, dat voorzitter Ton Heerts vandaag heeft aangeboden aan staatssecretaris Tamara van Ark van SZW.

Preventie
Een meer verplichtend arbeidsomstandighedenbeleid en een betere handhaving moet bedrijven aanzetten om te investeren in preventie, het voorkómen dus van beroepsziekten. De commissie bepleit een sluitende aanpak te ontwikkelen rond de verplichtingen uit de Arbowet. Voor werkgevers moet het opstellen van een goede Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), een registratie van gevaarlijke stoffen en een blootstellingsregistratie even vanzelfsprekend worden als het invullen van een belastingformulier. Bij de inkoop van nieuwe producten moet bovendien nadrukkelijker rekening gehouden worden met de gezondheidszorgrisico’s die de in die producten verwerkte gevaarlijke stoffen kunnen hebben (zoals onlangs door de staatssecretaris van Defensie voorgesteld). Publieke opdrachtgevers moeten er zich bij aanbestedingen bovendien van vergewissen dat opdrachtnemers de Arboregels naleven.

Lees het volledige artikel op de site van de Commissie vergemakkelijking schadeafhandeling beroepsziekten.

Bron: Van Wijk, T., ‘Commissie: maak werk van preventie en erkenning’, commissievsab.nl, 14-05-2020.

[:en]

Investeer in een betere preventie om beroepsziekten te voorkomen en maak het voor werkenden met een beroepsziekte mogelijk om snel en zonder hoge drempels maatschappelijke erkenning te krijgen voor het feit dat ze ziek zijn geworden door hun werk, als gevolg van het werken met gevaarlijke stoffen. Die erkenning bestaat uit een algemene financiële tegemoetkoming. Dat adviseert de Commissie vergemakkelijking schadeafhandeling beroepsziekten in haar rapport ‘Stof tot nadenken’, dat voorzitter Ton Heerts vandaag heeft aangeboden aan staatssecretaris Tamara van Ark van SZW.

Preventie
Een meer verplichtend arbeidsomstandighedenbeleid en een betere handhaving moet bedrijven aanzetten om te investeren in preventie, het voorkómen dus van beroepsziekten. De commissie bepleit een sluitende aanpak te ontwikkelen rond de verplichtingen uit de Arbowet. Voor werkgevers moet het opstellen van een goede Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), een registratie van gevaarlijke stoffen en een blootstellingsregistratie even vanzelfsprekend worden als het invullen van een belastingformulier. Bij de inkoop van nieuwe producten moet bovendien nadrukkelijker rekening gehouden worden met de gezondheidszorgrisico’s die de in die producten verwerkte gevaarlijke stoffen kunnen hebben (zoals onlangs door de staatssecretaris van Defensie voorgesteld). Publieke opdrachtgevers moeten er zich bij aanbestedingen bovendien van vergewissen dat opdrachtnemers de Arboregels naleven.

Lees het volledige artikel op de site van de Commissie vergemakkelijking schadeafhandeling beroepsziekten.

Bron: Van Wijk, T., ‘Commissie: maak werk van preventie en erkenning’, commissievsab.nl, 14-05-2020.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier