10 november 2021

Waarde en beleving van werk is veranderd door coronacrisis

Is de waardering en beleving van werk door de coronacrisis veranderd? Ja, concluderen professor Paul de Beer en Wieteke Conen van het onderzoeksinstituut AIAS-HSI van de Universiteit van Amsterdam in hun publicatie ‘De impact van Covid-19 op de waarde en waardering van werk en het steunbeleid van de overheid’. Een aantal aspecten van het werk zijn belangrijker geworden, maar betaald werk an sich is iets minder centraal komen te staan in het leven.

De uitkomsten van het onderzoek zijn gebaseerd op een representatieve enquête onder de Nederlandse bevolking van 18-70 jaar in mei van dit jaar en een eerste meting in het voorjaar van 2019. Hieronder enkele bevindingen uit het rapport.

  • De top 3 aspecten van werk die belangrijk worden gevonden zijn: inhoudelijk leuk werk, prettige mensen om mee te werken en werk waar men zelf trots op is.
  • Aspecten van betaald werk waar respondenten tussen 2019-2021 meer waarde aan zijn gaan hechten, zijn: baanzekerheid, niet te veel druk of spanning, maatschappelijke waarde van werk (werk dat nuttig is voor de samenleving, de algemene waardering van het werk en de mate waarin arbeid bijdraagt aan het oplossen van sociale, maatschappelijke of milieugerelateerde vraagstukken.
  • Ongeveer een derde van de werkenden geeft aan dat de sociale contacten op het werk sinds het begin van de crisis zijn verslechterd en een kwart ervaart meer druk of spanning.
  • Van de respondenten wiens huidige werk het toelaat om thuis te werken, geeft 62% aan in de toekomst ten minste een aantal keren per week thuis te willen werken en 11% geeft aan nooit thuis te willen werken.
  • Respondenten hebben positieve verwachtingen van het effect van thuiswerken op het zelf kunnen beslissen over de uitvoering van het werk, de hoeveelheid werk die zij gedaan krijgen en hun concentratie tijdens het werken. Zorg bestaat over de relatie met collega’s en klanten (in geval van ZZP-ers).
  • Per saldo vinden de respondenten betaald werk en vrijwilligerswerk iets minder belangrijk en het gezin, vrienden en bekenden wat belangrijker. Er is ook een groep voor wie het belang van betaald werk is toegenomen: jongeren, laag- en middelbaar opgeleiden, mensen met een niet-westerse achtergrond en werknemers, vooral die met een flexibel contract.

Meer onderzoeksresultaten zijn te lezen in de publicatie ‘De impact van Covid-19 op de waarde en waardering van werk en het steunbeleid van de overheid’, nummer 7 in de reeks ‘Kort & Bondig’ van het onderzoeksinstituut AIAS-HSI.

Bron: Paul de Beer & Wieteke Conen (2021). De impact van Covid-19 op de waarde en waardering van werk en het steunbeleid van de overheid, AIAS-HSI Kort & Bondig 7. Amsterdam: AIAS-HSI, Universiteit van Amsterdam.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier