17 december 2018

De werkelijke oorzaak van frequent verzuim

Een medewerker uit een klantcontactcentrum meldt zich frequent ziek. De leidinggevende komt niet goed achter de reden waarom de medewerker zo vaak uitvalt en durft er niet expliciet naar te vragen. Hij schakelt een employability coach in voor een kennismakingsgesprek met de betreffende medewerker. Al vrij snel tijdens het coachingsgesprek wordt duidelijk waar de schoen wringt. De medewerker heeft thuis de zorg voor twee naasten. Op de momenten dat een van hen veel aandacht vraagt, ziet de medewerker geen andere oplossing dan zich ziek te melden. Daarbij komt, dat de zorgtaken zoveel tijd en energie vragen dat de medewerker het plezier in het eigen leven via sociale contacten op een steeds lager pitje zet. 

Hoe herstel ik de balans?

Een aantal coachinggesprekken volgen zodat de medewerker in staat zal zijn om een andere keuze te maken dan zich ziek te melden. Vragen als ‘waar krijg jij energie van’, ‘wat zou je willen?’, ‘wat heb je hiervoor nodig?’ worden onderzocht. De medewerker komt tot de conclusie dat de crux zit in het durven grenzen stellen, zodat er meer tijd voor zichzelf ontstaat en een betere balans tussen de thuissituatie, het werk en het sociale leven. De medewerker gaat in de thuissituatie oefenen met grenzen stellen, hetgeen aanvankelijk op enige weerstand stuit. Maar op de middellange termijn blijkt deze assertiviteit niet alleen een positieve uitwerking te hebben op de medewerker zelf wiens plezier in het leven en inzetbaarheid toeneemt, maar ook op diens thuisomgeving. De zorgvragers ontdekken nieuwe kanten van zichzelf en ervaren meer zin in hun leven.

Bewustwording en nieuw gedrag

Ieder mens wordt in meer of mindere mate geconfronteerd met de uitdagingen van het (werkend) leven. Het kan daarbij gaan om één zwaarwegende gebeurtenis, maar ook om een combinatie van factoren. Het eigen gedrag – de wijze waarop de medewerker omgaat met de gegeven situatie – kan dan de gezondheid, inzetbaarheid en productiviteit van de medewerker beïnvloeden. De inzet van een coach kan hierbij een uitkomst zijn.

Voordat men naar een oplossing kan toewerken, is het essentieel dat de medewerker zich bewust is van de eigen situatie. Ook bespreekt men hoe de medewerker tot op heden heeft gehandeld in de gegeven situatie en of dat tot het gewenste resultaat leidt. Hierdoor wordt bij de medewerker het bewustzijn geactiveerd over de relatie tussen belemmerende factoren, zijn gedrag en de ontstane situatie. In deze fase wordt de medewerker ook meegenomen in de duale verantwoordelijkheid van medewerker en werkgever om tot een gezonde werkrelatie en duurzame inzetbaarheid te komen.

De coach is in dit proces onafhankelijk en onbevooroordeeld. Dit betekent dat de medewerker zijn eigen inzichten ontwikkelt en leert dat hij kan kiezen om anders met de situatie om te gaan. Zodra de medewerker zich bewust is van zijn situatie, wordt gekeken naar nieuw effectief gedrag. Het voeren van eigen regie op zijn gezondheid en inzetbaarheid staat hierbij centraal.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of vrijblijvend advies? Bel ons op 088 – 28 66 055 of vul het contactformulier in.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier