21 december 2023

Dit gaat de Arbeidsinspectie doen in 2024

Ieder jaar beschrijft de Arbeidsinspectie hoe zij haar doelen wil gaan bereiken. Dit zijn de plannen van de Arbeidsinspectie voor 2024.

In het Jaarplan beschrijft hoe de Nederlandse Arbeidsinspectie in 2024 resultaten en effecten wil bereiken. Het is het 2e uitvoeringsjaar van het Meerjarenplan 2023-2026, waarin de koers voor de komende 4 jaar is beschreven.

Als werkgevers de wet niet naleven, kan dat komen door een gebrek aan kennis of vaardigheden, oftewel onbewust. De Arbeidsinspectie benadert hen dan met bepaalde interventies, zoals voorlichting, een waarschuwing, verbetering, eisen of zo nodig een boete.
Maar bedrijven die zich bewust niet volgens de regels gedragen moeten rekening houden met een stevige aanpak. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het opleggen van boetes, stilleggen van het werk en eventueel strafrechtelijk onderzoek. Ook via beïnvloeding van grote opdrachtgevers of brancheorganisaties stimuleert de Inspectie bedrijven om de arbeidswetgeving beter na te leven.

Lees het volledige artikel op de site van arbo-online.nl en/of download hier het Jaarplan.

Bron: Nieuwsredactie: ‘Dit gaat de Arbeidsinspectie doen in 2024’, arbo-online.nl, 20 december 2023.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier