30 november 2023

Een RI&E in 7 stappen

Minder dan 50 procent van de ondernemers heeft een RI&E. Terwijl deze voor ieder bedrijf verplicht is. Dus or, zet dit onderwerp op de agenda. Je kunt daarvoor het stappenplan in dit artikel gebruiken.

Met een risico-inventarisatie en –evaluatie ofwel RI&E breng je alle arbeidsrisico’s binnen je bedrijf of organisatie in kaart. Zichtbare en onzichtbare risico’s.

In een RI&E moeten in ieder geval de volgende zaken aan de orde komen:

  • inventarisatie van de gevaren en van de genomen risicobeperkende maatregelen voor veiligheid en gezondheid;
  • inventarisatie van de aanwezige gevaren voor ‘bijzondere categorieën van werknemers’ (zoals gedeeltelijk arbeidsgeschikten, zwangeren, jeugdigen en ouderen);
  • beoordeling en prioritering van de risico’s;
  • plan van aanpak waarin vastgesteld wordt welke maatregelen wanneer genomen zullen worden;
  • aandacht voor de toegang van werknemers tot een preventiemedewerker of een arbodeskundige (bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidskundige of arbeids- en organisatiedeskundige).

Lees het volledige artikel op de site van ornet.nl.

Bron: Visser, T.: ‘Een RI&E in 7 stappen’, ornet.nl, 29 november 2023.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier