10 april 2023

Eerder duidelijkheid over de re-integratieverplichtingen van kleine en middelgrote werkgevers

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft in een Kamerbrief de Tweede Kamer geïnformeerd over het pakket van samenhangende maatregelen voor de arbeidsmarkt.

Het kabinet wil onder meer dat de re-integratie van langdurige zieke werknemers zich in principe in het tweede jaar kan gaan richten op het ‘tweede spoor’ (bij een andere werkgever). Dit gaat gelden voor werkgevers met maximaal 100 werknemers. Zieke werknemers blijven twee jaar in dienst en houden recht op doorbetaling van hun loon. Een vroege keuze voor één van de re-integratie-sporen stelt werknemers en werkgevers in staat eerder de re-integratie in gang te zetten, zoals aangegeven in het SER-MLT-advies.

Op deze manier kiest het kabinet ervoor om kleinere werkgevers onder voorwaarden de mogelijkheid te bieden de re-integratie van de werknemer in het tweede jaar volledig te richten op re-integratie bij een andere werkgever (‘tweede spoor’). Zij krijgen daarmee duidelijkheid over de mogelijkheid van vervanging van de langdurig zieke werknemer in het tweede ziektejaar.

Lees het volledige artikel op de site van Rijksoverheid.nl en of download de Kamerbrief.

Bron: Nieuwsredactie: “Kamerbrief over voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket”, Rijksoverheid.nl, 3 april 2023.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier