Active Verzuimcontrole

Active Verzuimcontrole

Active Verzuim Controle (AVC) is gericht op het zo snel mogelijk terugdringen van het kort verzuim binnen uw organisatie.
Ongeacht of u vanuit een gedragsmodel, een claimmodel en/of de-medicaliserende gedragsmodel acteert, de inzet van AVC in dat proces draagt bij aan het resultaat van verzuimbegeleiding.

Snelle aanpak kort verzuim loont!
Verzuim heeft negatieve gevolgen voor de inzetbaarheid, productiviteit, de winst en continuïteit van uw organisatie. Het veroorzaakt extra werk, draagt bij aan een negatieve werksfeer en demotivatie en het kost veel geld. De kosten zijn vele malen hoger dan alleen de directe verzuimkosten; denk bijvoorbeeld ook aan vervangingskosten en productieverlies. Door vroeg in te grijpen bij een verzuimmelding neemt de kans op lang verzuim en de daarmee gemoeide kosten aanzienlijk af. Indien u een ziekmelding niet vertrouwt of toch graag een controleur wilt langs sturen bij uw verzuimende werknemer dan kan Active Verzuim Controle dit voor u verzorgen.

Onze werkwijze
Een persoonlijk gesprek bij de werknemer thuis werkt motiverend. Door een bezoek aan huis kunnen wij een betere inschatting maken van de ernst en de oorzaak van de klachten maken dan via een telefonisch gesprek. Bovendien is een bezoek aan huis voor veel mensen een extra stimulans om weer snel aan het werk te gaan. De controleur is weliswaar geen arts, maar zij is prima in staat om te controleren of uw medewerker zich aan de gemaakte afspraken houdt. Daarnaast kan zij een goede bijdrage leveren aan het terugdringen van het grijs en zwart verzuim binnen uw organisatie. Zij levert ondersteuning aan de beantwoording van de vraag van de werknemer De controleur signaleert, rapporteert en maakt afspraken.

Aanpak verzuimcontrole
Elk adres in Nederland kunnen wij binnen een dag bezoeken. Standaard worden de verzuimcontroles op de dag van aanvraag uitgevoerd. Tijdens een verzuimcontrole kunnen de ernst en oorzaak van klachten veel beter worden ingeschat dan tijdens een telefonisch gesprek. In de observatie kan immers de thuissituatie worden meegenomen. Bovendien wordt er gesproken met de medewerker op die plek, waar hij of zij zich het meest thuis voelt!
Onze controleurs zijn verspreidt over Nederland, waardoor zij ieder adres in Nederland kunnen bezoeken.

Rapportage
Van iedere verzuimcontrole wordt een rapport opgesteld op basis van vooraf gedefinieerde vragen.

Advice?

Would you like advice or more information?

Contact Form