Nieuws: 18 feb 2021

EU-leidraad gezondheid en veiligheid medewerkers tijdens COVID-19 aangepast

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid (EU-OSHA) op het werk heeft de leidraad ‘COVID – 19 – Terug naar de werkplek – Aanpassing van werkplekken en veiligheidsmaatregelen voor werknemer’ geactualiseerd. Het document bevat voorbeelden van maatregelen die werkgevers en medewerkers kunnen helpen om samen een gezonde en veilige werkomgeving te creëren en daarmee de veerkracht van de organisatie te vergroten. Hierbij vormt de identificatie en beoordeling van risico’s in zowel de fysieke als de psychosociale werkomgevingen het uitgangspunt.

De niet-bindende leidraad geeft adviezen over:

 • Risicobeoordeling en geschikte maatregelen
  1. minimale blootstelling aan COVID-19
  2. hervatting van de werkzaamheden na een sluitingsperiode
  3. omgaan met hoge absentiepercentages
  4. beheer van werknemers die thuiswerken
 • Werknemers betrekken
 • Zorgen voor werknemers die ziek zijn geweest
 • Plannen en leren voor de toekomst

Lees de volledige leidraad op de website van OSHA.

Bron:  EU-OSHA, Bijgewerkte EU-richtsnoeren over aanpassing van werkplekken en veiligheidsmaatregelen voor werknemers in tijden van COVID-19, www.osha.europa.eu, 28-1-2021.