9 juni 2020

Handreiking COVID-19 van werkgevers en werknemers

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland en vakcentrales FNV en CNV hebben samen een handreiking opgesteld voor bedrijven en werknemers om verspreiding van het coronavirus in bedrijven tegen te gaan. Werkgeversorganisaties en vakcentrales zien dit als een goede manier om bedrijven coronaproof te maken.

Risico-Inventarisatie & Evaluatie

Volgens de Arbowet moet iedere werkgever een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) opstellen. Daarin wordt beschreven wat de belangrijkste gezondheids- en veiligheidsrisico’s van het werk zijn. De nieuwe handreiking besteedt speciaal aandacht aan maatregelen tegen het coronavirus in de RI&E.

Lees het volledige artikel op de website van de Sociaal-Economische Raad.

Bron: Redactie, ‘Handreiking COVID-19 van werkgevers en werknemers’, ser.nl, 05-06-2020.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier