Nieuws: 07 apr 2021

Het Meerjarenprogramma Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) : een update

De overheid wil dat de wettelijke RI&E-verplichting (inclusief een bijbehorend plan van aanpak) meer bekend wordt en beter uitgevoerd wordt door werkgevers, want de RI&E is de basis voor veilig en gezond werken. Daarom is in 2019 een Meerjarenprogramma Risico Inventarisatie en Evaluatie opgesteld om werkgevers beter te informeren en te ondersteunen. Ook zal intensiever gecontroleerd worden op naleving van de RI&E-plicht door de Inspectie SZW.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, heeft de regering recent geïnformeerd over de voortgang van het programma. Lees de volledige Kamerbrief over de voortgang op de site van Rijksoverheid.nl en/of download de voortgangsrapportage.

Bron: Redactie: “Kamerbrief over voortgang Meerjarenprogramma RIE”, rijksoverheid.nl, 30 maart 2021.