Nieuws: 09 okt 2018

Hoe kom je erachter of je huidige baan (nog) bij je past?

Een competent manager met aanzien en goede kennis van zaken, die werkte op een stafafdeling van een grote organisatie, wilde zich verder oriënteren op zijn toekomst. Hij had zijn huidige functie met veel succes uitgebouwd en was toe aan een volgende stap in zijn carrière. Maar wat? Zijn expertise verder benutten en in dit vak blijven, of zich verbreden en een stap naar directieniveau maken? Of alles een jaar stilleggen om te werken aan het boek wat hij al zo lang wilde schrijven?

Tijdens het intakegesprek voor een loopbaanonderzoek bleek dat meerdere thema’s een rol speelden die maakten dat hij geen keuze kon maken over zijn verdere loopbaan. De thema’s die speelden, waren niet werkgericht, maar belemmerden hem dusdanig dat hij geen volgende stap kon zetten. Of de loopbaancoach hem daarbij kon helpen?

Samen onderzoeken van persoonlijke thema’s

De loopbaancoach sprak na een uitgebreide intake met hem af dat hij eerst op enkele persoonlijke thema’s gecoacht zou worden. Soms kunnen deze namelijk, als ze niet in goed perspectief geplaatst zijn, een heldere focus op een passende werktoekomst vertroebelen. Persoonlijke thema’s kunnen groot en zichtbaar zijn, maar ook subtiel en ogenschijnlijk klein lijken. Het vergt empathie, fijngevoeligheid en inzicht van de coach om deze thema’s samen met de gecoachte goed in beeld te krijgen. Dat is geen éénrichtingsverkeer, maar een samen optrekken. Na het feitelijke koersonderzoek kon de zoektocht naar de beste aansluitende loopbaan starten.

Zelfkennis geeft loopbaan richting

Het traject van enkele maanden heeft uiteindelijk geleid tot de keuze voor een loopbaanrichting die aansluit bij zijn persoonlijke verlangens en motivatie om in zijn leven een zinvolle bijdrage aan de samenleving te leveren. Duidelijk is geworden wat hij wil, waar hij voor staat én wat hij nodig heeft om gelukkig te worden en een voldaan leven te leiden. Zijn zelfbewustzijn nam toe en hij vertrouwde erop dat het maken van de juiste keuze nu binnen zijn handbereik lag. Sinds heel lange tijd had hij weer contact met zijn binnenste gemaakt, de plaats waar de echte antwoorden op levensvragen te vinden zijn. De keuze voor de volgende stap in zijn carrière was gemaakt en met behulp van zijn netwerk kon hij al snel een concrete volgende stap zetten in de gewenste richting.

De juiste aanpak

Zo blijkt weer dat elk loopbaantraject maatwerk is. Afhankelijk van de thema’s die spelen krijgt het traject een ander accent, wordt de scope uitgebreid of juist ingeperkt. Het is altijd leuk om te merken dat een kandidaat tevreden of zelfs met verwondering terugkijkt op het traject dat met de coach doorlopen is.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of vrijblijvend advies? Bel ons op 088 – 28 66 055 of vul het contactformulier in.

Auteur: Irene van Leeuwen, Employability coach Active Health Group.