Nieuws: 06 sep 2021

Impact coronacrisis op mentale gezondheid en leefstijl

De mentale gezondheid van Nederlanders was in het eerste halfjaar van 2021 op een dieptepunt, concludeert het CBS in de publicatie ‘Ervaren impact corona op mentale gezondheid en leefstijl’. Een onderzoek naar hoe Nederlanders zelf de invloed van de coronacrisis op hun mentale gezondheid (eenzaamheid, somberheid, stress, angst), lichaamsbeweging, voeding, rookgedrag, alcohol- en drugsgebruik beoordelen. Aangevuld met de ontwikkeling ervan voorafgaand en tijdens de crisis.

Veel variatie in ervaren mentale gezondheid bij werkenden

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat er veel variatie is in stressverandering bij werkenden. Werkenden waarbij de werksituatie veranderde (meer thuiswerken, minder werken, meer uren werken) voelden zich vaker eenzaam, angstig, somber of gestrest dan in de periode ervoor ten opzichte van Nederlanders met een onveranderde werksituatie. Tegelijkertijd waren er onder de werkenden met een gewijzigde werksituatie ook substantiële groepen – thuiswerkers en zij die minder werkten – die minder stress ervaarden.

Veranderde werksituatie heeft impact op lichaamsbeweging en voedselkeuze

Veranderingen in de werksituatie gingen relatief vaak samen met een verandering in de hoeveelheid lichaamsbeweging. Zowel in positieve als negatieve zin: een grote groep ging meer bewegen terwijl een substantiële groep juist minder ging bewegen. Bij de thuiswerkers en Nederlanders die meer gingen werken nam het ongezonde eetgedrag (snacks en tussendoortjes) toe.

Het volledige onderzoek is te lezen op de website van CBS.

Bron: Carin Reep en Christianne Hupkens, ‘Ervaren impact corona op mentale gezondheid en leefstijl’, www.cbs.nl, 3 september 2021.