26 augustus 2019

Jurisprudentie – Is niet meewerken aan mediation schending van de re-integratieplicht?

Een administratief medewerkster met een tijdelijk contract wil niet meewerken aan mediation. De werkgever zet haar loon stop omdat ze zo niet voldoet aan haar re-integratieverplichtingen. Maar de rechter oordeelt anders.

Wat eraan voorafging
Een vrouw werkt als administratief medewerkster in de recreatiesector op een tijdelijk contract dat loopt tot 31 mei 2019. Ze draait stand by-diensten die ze erg zwaar vindt. Ze geeft dat ook aan bij haar werkgever. Die beweert er iets mee te doen, maar komt niet in actie. Als de medewerkster gezondheidsklachten krijgt, meldt ze zich eind oktober 2018 ziek. In december concludeert de bedrijfsarts dat de medewerkster werkgerelateerde klachten heeft maar dat ze medisch gezien arbeidsgeschikt is. De werkgever wil mediation starten maar de werkneemster acht zich daar niet toe in staat.

Lees het volledige artikel op de website van HR praktijk.

Bron: Mr. Ingrid Kooijman, ‘Jurisprudentie – Is niet meewerken aan mediation reden voor stopzetten loon?’, HR Praktijk, 26-7-2019.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier