10 februari 2021

Kabinet neemt verdere maatregelen op thuiswerken

De situatie rondom het coronavirus is zeer zorgelijk. Thuiswerken is vanaf het begin van de pandemie een van de belangrijkste maatregelen. Uit onderzoeken blijkt dat verreweg de meeste mensen die thuis kunnen werken dat ook doen. Maar er is nog steeds verbetering mogelijk.

Daarom werkt het kabinet op dit moment samen met sociale partners aan duidelijke criteria voor thuiswerken. Dat moet zowel werkgevers als werkenden meer duidelijkheid geven over wanneer thuiswerken mogelijk moet zijn. De criteria worden naar verwachting medio februari breed bekend gemaakt. Zodra die er zijn, zal de Inspectie SZW, en waar nodig met andere toezichthouders, door middel van interventies handelen naar meldingen over niet-opvolging van die criteria. Om vitaal thuiswerken verder te stimuleren en te ondersteunen maakt het kabinet vijf miljoen euro vrij.


Lees het volledige artikel op de site van rijksoverheid.nl.

Bron: Redactie: “Kabinet neemt verdere maatregelen op thuiswerken”, rijksoverheid.nl,  3 februari 2021.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier